Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Onderwijs

Op het Papyrologisch Instituut worden colleges Papyrologie verzorgd voor verschillende doelgroepen.

Dit zijn onder meer: 

 • Classici
 • Egyptologen (OCMW) 
 • Oud-historici
 • Juristen 

Veel van onze colleges kunnen ook als keuzevak gekozen worden, en/of gecombineerd tot een minorpakket van 15-30 ECT; sommige zijn ook geschikt om als à-la-carte-college gevolgd te worden.

De volgende colleges in de Papyrologie kunnen worden gevolgd als keuzeonderdeel van een minor bij verschillende opleidingen (na overleg met de studieadviseur), zoals bijvoorbeeld: 

Inleiding Griekse papyrologie (5 EC, semester 2) 
Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling)  (5 EC, semester 2) 
Ancient Egyptian Law (5 EC, semester 1) 
Paleografie voor beginners (5 EC, semester 1) 
Paleografie voor gevorderden / Editietechniek (5 EC, semester 2) 
BA-scriptie (10 EC)

Sommige Bachelorcolleges kunnen ook als Mastervak worden gevolgd; sommige Mastercolleges ook als Bachelorvak (na overleg met docent en studieadviseur).Meer informatie is te verkrijgen bij de docenten van de betreffende vakken, zie onder.

Er bestaat in Leiden geen (Research) Master Papyrologie. Toch is het wel mogelijk om, in overleg met de studie-adviseur, binnen de Masteropleiding 'Classics and Ancient Civilisations' en 'Classics and Ancient Civilisations (research)' uit de onderstaande papyrologische vakken te kiezen, om in combinatie met andere vakken uit de track Classics dan wel Egyptology toch een gedegen opleiding te verkrijgen in de Griekse, Demotische, Hiëratische, Aramese, Koptische of Arabische papyrologie of een combinatie daarvan. Overleg eerst met de studie-adviseur en de beoogde docenten.

Werkgroep Paleografie voor gevorderden/editietechniek 2009

Voor de nadere beschrijving van onderstaande colleges wordt verwezen naar de e-studiegids.

Eerste semester

Dr. Joanne V. Stolk:

 • Paleografie van de Griekse papyri I voor beginners [BA 2-3, 5 EC] 
 • Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling) [BA 2-3,5 EC]  

Dr. Koen Donker van Heel:

 • Ancient Egyptian Law [(Res)MA, 5 EC] 
 • Abnormal Hieratic Papyrology I [(Res)MA, 10 EC] 
 • Demotic Papyrology I [(Res)MA, 10 EC] 

Tweede semester

Dr. Joanne Stolk:

 • Inleiding tot de Griekse Papyrologie [BA 1-2, 5 EC]  
 • Seminar Palaeography of the Greek Papyri (advanced) and Edition Techniques  [BA 3, 5 EC] 
 • Seminar Palaeography of the Greek Papyri (advanced) and Edition Techniques [(Res)MA, 5 EC]  
 • Greek Papyrology [(Res)MA, 10 EC] 
 • In 2019/2020 only: Seminar ‘Egypt in Late Antiquity’, jointly taught with Prof. dr. L. de Ligt  [(Res)MA, 10 EC] 

 Dr. Koen Donker van Heel:

 • Demotic Papyrology II [(Res)MA, 10 EC] 
 • Demotic Papyrology III  [Res)MA, 5 EC] 
 • Abnormal Hieratic Papyrology II [Res)MA, no EC's] 

Cursussen à la carte

Afhankelijk van de voorkennis van de geïnteresseerde kan een aantal van de door het Papyrologisch Instituut verzorgde colleges ook als à-la-carte-college worden gevolgd. Wij bevelen van harte aan:

 • Inleiding tot de Griekse Papyrologie (vertaalde teksten)
 • Inleiding tot de Griekse Papyrologie (Griekse teksten; eindexamenniveau Grieks gewenst)
 • (als vervolg op voorgaande college) Paleografie van de Griekse papyri 1 (beginners)
 • (als vervolg op voorgaande college) Paleografie van de Griekse papyri 2 (gevorderden)
 • Greek Papyrology (MA-niveau)

Let wel goed op de toegangseisen; bij twijfel is het verstandig eerst contact op te nemen met de docent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.