Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

De Leidse Papyrologie+ groep

De Leidse Universiteit heeft een lange en waardevolle traditie in de Papyrologie.

Om de Leidse Papyrologie te versterken is in 2014 de Papyrologie+ (spreek uit: papyrologie-plus) groep opgericht, een samenwerkingsverband van alle onderzoekers van de Leidse Universiteit die zich bezighouden met (Abnormaal-) Hiëratische, Demotische, Aramese, Griekse, Latijnse, Koptische en Arabische papyri, vanuit een socio-historisch, economisch en linguïstisch perspectief. Papyrologie+ wil nieuwe mogelijkheden en richtingen onderzoeken voor de studie van papyri, en grotere bekendheid geven aan de Leidse papyrologie in binnen- en buitenland en bij het grote publiek. Ook het door NWO met een internationaliseringssubsidie gehonoreerde project ‘Text in Context’ was een initiatief van de Papyrologie+ groep.

Activiteiten

De Universiteit heeft Papyrologie+, door toewijzing van een deel van het legaat-Plug, in staat gesteld om tussen 2015 en 2019 een aantal extra activiteiten te ontplooien. In dit kader organiseert Papyrologie+ onder meer een jaarlijkse publiekslezing in het voorjaar, in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden, en een jaarlijkse conferentie in het najaar. Verder worden er regelmatig lezingen georganiseerd door bezoekende collega’s uit het buitenland, en zijn in de zomers van 2015-2018 en 2021 cursussen Papyrologie verzorgd voor de LUCL Summerschool.

Leidse Papyrologielezingen

2015: “Egyptische jongens in het Romeinse leger: soldatenbrieven uit Egypte” door prof. dr. Arthur Verhoogt, University of Michigan

2016: “Bijbelse boeken van een oude Egyptische vuilnisbelt: christelijke papyri in context” door prof. dr. AnneMarie Luijendijk, University of Princeton

2017: “Griekse kolonel huwt Egyptische dame: een multiculturele wandeling in het Egypte van de Cleopatra's” door prof. dr. Katelijn Vandorpe, Universiteit Leuven

2018: “Van heidendom naar Christendom? Het religieuze veranderingsproces in laatantiek Egypte” door prof. dr. Jitse H.F. Dijkstra, University of Ottawa

2019: “Alexandrië onder keizer Augustus” door prof. dr. Peter van Minnen, University of Cincinnati

2021: "Moedwil en misverstand op het Egyptische platteland. Uit het archief van Pisentius, bisschop van Koptos († 632)” door prof. dr. Jacques van der Vliet, Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit Leiden

2022: "Bier, belastingen en dorpssolidariteit. Een tweetalig archief uit Ptolemaeïsche mummiecartonnages" door prof. dr. Willy Clarysse, em. hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Conferentieserie 'Papyri in a Changing World'

29-31 oktober 2015: “Papyri & Social Networks”

27-29 oktober 2016: “Beyond Papyri: The Materiality of Ancient Texts”

9-11 november 2017: “Late Antique Religion in Practice: Papyri and the Dynamics of Religious Identification

22-24 november 2018: "The Language of Law in Ancient Documents” 

10-12 oktober 2019: “The Island of the Divine Crocodile”

18-19 november 2021: "Multilingualism in Egypt: Comparative Perspectives on Language Choice in Documentary Papyri"

Conference proceedings

F.A.J. Hoogendijk – S.M.T. van Gompel (eds), The Materiality of Texts from Ancient Egypt (Papyrologica Lugduno-Batava 35, Brill, Leiden – Boston 2018)

Mattias Brand Eline Scheerlinck (eds), Religious Identifications in Late Antique Papyri. 3rd12th Century Egypt (Routlegde, 2022)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.