Universiteit Leiden

nl en

Papyrologisch Instituut

Voor middelbare scholen

Papyri in de klas

Lesmateriaal in PDF-vorm

Voor leraren Grieks op gymnasia en VWO-scholen en hun leerlingen is door Alette V. Bakkers, voormalig student-assistent en medewerker van het Leids Papyrologisch Instituut, een leerboekje samengesteld (2007/2010). In dit boekje vindt u een keuze uit originele papyrusteksten, voorzien van foto’s, annotatie en instructies, die door de leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van een leraar kunnen worden vertaald. Er zijn bij iedere tekst ook opdrachten om uit te voeren. Voor de leraar is er een aparte 'Handleiding voor de docent' met Nederlandse vertalingen, antwoorden en extra informatie over de papyrusteksten. Docenten kunnen de handleiding hier aanvragen. 

In 1980 verscheen een speciaal voor het middelbaar onderwijs samengesteld papyrologisch nummer van Hermeneus, Tijdschrift voor antieke cultuur (jaargang 52, nummer 4), samengesteld door enkele toenmalige medewerkers van het Leids Papyrologisch Instituut: M.E. van den Houten-Thieme, F.A.J. Hoogendijk en P.W.A.Th. van der Laan. Klik hier voor de online versie. 
In 1981 verscheen De Sortes van Astrampsychus. Een orakelboek uit de Oudheid bewerkt voor het Middelbaar Onderwijs door F.A.J. Hoogendijk en W. Clarysse als speciaal nummer van Kleio (Nieuwe reeks, 11de jaargang, nummer 2). Klik hier voor de online versie.

Papyroloog op bezoek bij scholen

De medewerkers van het Papyrologisch Instituut verzorgen gastlessen (van 1 of 2 lesuren) over papyrologie op middelbare scholen. Gelieve hiervoor direct contact op te nemen met het Papyrologisch Instituut.

Scholen op bezoek bij papyrologen

Verder wijzen wij leraren graag op de mogelijkheid om met een groep leerlingen, na afspraak, een selectie van originele stukken uit onze collectie te bezichtigen die dan speciaal voor dit doel tijdelijk worden uitgestald.  Zo´n bezoek is met name gericht op leerlingen uit de vijfde of zesde klas die Grieks kennen. Indien u hierin bent geïnteresseerd, gelieve u direct contact op te nemen met het Papyrologisch Instituut.

Profielwerkstuk

Wil je een profielwerkstuk schrijven over een papyrologisch onderwerp? Misschien zelfs wel een echte papyrus bestuderen in het Papyrologisch Instituut? Neem dan contact op met mw. dr. J.V. Stolk.

Kijk ook hier

Elders op deze website kunnen leraren en leerlingen een algemene inleiding tot de Griekse papyrologie vinden, en de afbeeldingen van papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut bekijken. 
Wie zelf wil proberen online een Latijnse of Griekse papyrus te ontcijferen, verwijzen we naar de educatieve webpagina's van de University of Michigan (Engelstalig). Daar vindt u ondermeer ook een diaserie over de vervaardiging van papyrus, en een site over het onderwijs in de oudheid.

Lezing: ‘Griekse papyri in de klas?’

Op de nazomerconferentie (oktober 2007) van de Vereniging Classici Nederland heeft Cisca Hoogendijk een presentatie gehouden over de mogelijkheid Griekse papyri te lezen in de klas.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.