Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Werkdruk

Als gevolg van de Coronamaatregelen werkt iedereen de komende tijd nog (grotendeels) vanuit huis. Thuiswerken verandert niet alleen je werkwijze, maar ook in positieve of negatieve zin je werkdruk. We spreken van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid verstoord raakt.

Werkdruk bij thuiswerken

Werkdruk door thuiswerken kan ontstaan omdat; de scheidslijn tussen werk en privé vervaagt, we te maken hebben met leidinggeven op afstand, de omstandigheden waarin we thuiswerken zorgen kunnen wekken en omdat we worden geleefd door de actualiteit; er móet heel veel in een korte tijd. Bovendien hebben we minder of op een andere manier contact met onze collega’s, waardoor je minder op elkaar kunt steunen. Hoe voorkomen we dat onze werkdruk te hoog of misschien wel te laag wordt?

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers met plezier en zonder belemmeringen kunnen werken en wil te hoge werkdruk voorkomen. Via Healthy University @Home bieden wij handvatten om grip te krijgen op de mate van ervaren werkdruk. Daarnaast is het van groot belang dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor de balans tussen werkdruk en werkplezier en dat begint met signaleren en bespreekbaar maken. Collega’s, je leidinggevende of een vertrouwenspersoon kunnen je daarbij helpen.

Hieronder bieden we je een aantal tips en tricks en routes naar ondersteuning om je te helpen je werkdruk te beheersen:

  • Zet in op energiebronnen

Als de werkdruk oploopt, neigen we ernaar om die druk omlaag te krijgen, maar in deze crisis is de kans groot dat je niet zoveel kan doen aan deze werklast. Wat je wel kan doen, is hulpbronnen (dingen waar je energie van krijgt) aanspreken.

  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden/structuur

Thuiswerkers lopen het risico dat werk en privé sterk door elkaar gaan lopen. Bouw structuur in je dag en je werkzaamheden en benadruk daarin de werk/privé balans.

  • Durf nee te zeggen

Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven. ‘Klaar staan voor collega’s is goed, maar je kunt er ook in doorschieten.

  • Luister naar uw lichaam

Creëer kleine ontspanmomentjes: dat kan een kopje thee in de zon zijn of een beetje extra aandacht van een collega.

  • Beperk overwerk zo veel mogelijk

Neem voldoende pauzes, ook als het lijkt dat daar geen tijd voor is. Bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem, kaart dat bij uw leidinggevende aan.

  • Vraag om hulp en geef elkaar een compliment

Collega’s en leidinggevenden zullen in deze situatie niet altijd direct zien dat de werkdruk hoog is, maar in de drukte kan je voor collega’s heel veel betekenen. Sociale steun, elkaar een compliment en een luisterend oor geven.

Help je collega's de drukte door via Leiworks

Veel collega’s hebben het nog nooit zo druk gehad. Voor anderen geldt juist het omgekeerde. Zij kunnen niet vanuit huis werken of ze hebben nu nog wel iets te doen, maar zien hun werkvoorraad snel afnemen. Heb je zin en tijd om collega's te helpen? Of heb je klussen waar medewerkers relatief snel op ingezet kunnen worden? Meld je beschikbaarheid of je werkzaamheden bij Leiworks.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.