Universiteit Leiden

nl en

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

​Scholieren en Leraren

​We ontplooien een aantal activiteiten voor scholieren en leraren.

Daarvoor huisvesten we het Vaksteunpunt Natuurkunde, als onderdeel van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

 

Activiteiten voor scholieren

Meeloopdag

Wil je een dagje meelopen met de opleiding? Lees hier meer.

Profielwerkstuk

We bieden de mogelijkheid om je profielwerkstuk op de universiteit te doen. Lees meer.

Pre-University Classes

Voor gemotiveerde leerlingen met een bijzondere belangstelling bieden we een uitdagend programma's aan. Lees hier meer.

Experimenten voor KwantumWereld

Het practicum 'Quantum Rules!' ondersteunt het onderdeel kwantumwereld van het nieuwe VWO natuurkunde curriculum. In dit practicum kunnen leerlingen kennis maken met meer dan tien experimenten.

Practicum Ontdek Exoplaneten

In het practicum 'Ontdek Exoplaneten' onderzoek je hoe de Keppler telescoop exoplaneten ontdekt. Je kunt dit klassikaal of individueel uitvoeren in ons Junior Science Lab. Meld je aan bij Henk Buisman 

 

Activiteiten voor docenten

Docentenbijeenkomsten

Sinds een aantal jaren organiseren wij bijeenkomsten voor natuurkundedocenten. 

De bijeenkomsten hebben een vast format:

  • Tussen 17.00 en 18.00 een lezing door een wetenschapper van Natuur- of Sterrenkunde over actueel onderzoek bij één van de opleidingen.
  • Van 18.00 tot 19.00 een diner met de aanwezige docenten, sprekers van de dag, medewerkers van de opleidingen en PR-studenten. Gelegenheid tot netwerken.
  • Van 19.00 tot 20.30 informatieve ‘flashes’ over onderwerpen op het raakvlak van voortgezet onderwijs en universiteit.

De bijeenkomsten hebben als doel de contacten tussen natuurkundedocenten en de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde te intensiveren. Het programma bevat ‘een blik naar buiten’. Docenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde in Leiden. Het programma na het diner bevat voorlichting over diverse onderwerpen op het raakvlak van voortgezet en universitair onderwijs.

Het aantal deelnemers ligt meestal rond de zestig. Indien u de uitnodiging en het programma van deze bijeenkomsten wilt ontvangen, kunt u dat kenbaar maken bij Lianne van der Meer of Merijn Smit.

Gastlessen op school

Wetenschappers van de Universiteit van Leiden geven graag een gastles bij u op school. Meer informatie vindt u in hier.

Gastlessen op maat

Naast het bovenvermelde aanbod aan gastlessen door het ICLON willen de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde proberen meer in te spelen op vragen met betrekking tot gastlessen. Neem contact op met Lianne van der Meer.

Nascholing voor docenten

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert nascholingsactiviteiten. Het betreft hier ‘een blik naar binnen’. De focus ligt op vakdidactiek m.b.t. het nieuwe eindexamenprogramma voor Natuurkunde en beoogt nascholing van docenten op het gebied van nieuwe onderwerpen in het NiNa-programma.

Natuur- of Sterrenkundeposters

In september en februari versturen we posters voor Natuur- en Sterrenkunde naar scholen door het hele land. Heeft u geen posters ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar Lianne van der Meer

Activiteiten voor scholieren en docenten

HiSPARC

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te meten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator in Zuid Holland: Henk Buisman.
Lees meer.

CERN reis

Onder de naam Quark Travels NNV neemt een aantal scholen deel aan een excursieprogramma voor leerlingen uit 5 en/of 6 vwo naar grote onderzoeksinstituten binnen Europa. Een van de bestemmingen is CERN in Genève. Lees meer.

Viering van de verjaardag van Einstein

Ieder jaar op 14 maart vieren wij de geboortedag van Einstein. Wij bieden een programma met drie lezingen (tussen 14.00 en 15.30), een verjaardagspartijtje met fris, thee, gebak en ballonnen, twee labbezoeken (tussen 16.00 en 17.00) en een afsluitende lezing tussen 17.00 en 17.30. Dit programma is bedoeld voor docenten met hun beste en/of meest geïnteresseerde leerlingen. Voor een uitnodiging en het programma kunt u contact opnemen met Lianne van der Meer.

Stichting Rino

Stichting Rino is een stichting van Leidse natuukundestudenten die op scholen een spetterende show geven op het gebied van extreem lage temperaturen. Lees meer.

Interessante websites

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.