Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Na PISA de Lente

In het project ‘Na PISA de Lente’ proberen we bruggen te bouwen: docenten, lerarenopleiders en wetenschappers zetten zich samen in voor het verbeteren van het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De docenten houden zich bezig met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal en schoolleerplannen.

Looptijd
2020 - 2022
Contact
Liza van den Bosch
Financiering
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Her en der zijn er op scholen initiatieven van docenten en secties om het leesonderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. Ook kent Nederland een flink aantal zeer gerenommeerde onderzoekers op het gebied van lezen.

In het project ‘Na PISA de Lente’ proberen we bruggen te bouwen: docenten, lerarenopleiders en wetenschappers zetten zich samen in voor het verbeteren van het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De docenten houden zich bezig met het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal en schoolleerplannen. 

Zij krijgen daarbij input van verschillende wetenschappers en worden begeleid door lerarenopleiders, die zich eveneens bezighouden met het verbeteren van het onderwijs rondom lezen en didactiek binnen de lerarenopleiding. Ook wordt er binnen het project gewerkt aan de ontsluiting van wetenschappelijke kennis over begrijpend lezen door het ontwikkelen van kennisclips.

Twee belangrijke speerpunten binnen het project zijn het creëren van samenhang en het leggen van verbinding. Samenhang wordt gecreëerd binnen het domein Nederlands én tussen het domein Nederlands en andere domeinen om zo tot een geïntegreerde aanpak te komen. Verbinding wordt gelegd tussen de onderwijspraktijk en de wetenschap om zo tot praktisch én wetenschappelijk gevalideerde producten te komen.

Het project ‘Na PISA de lente’ is een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging van Levende Talen Nederlands (LTN). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met SLO en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.