Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Komt Goed: Appraisals, Coping en Stress van LIO's

Gevoelens en gedachten over jezelf als leerkracht spelen een hele belangrijke rol in de klas. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in die gedachten en gevoelens. We kijken in de klas naar lessensituaties, waarbij we uitzoeken welke momenten stressvol zijn voor jullie, en welke gedachten en gevoelens daar precies bij komen kijken. Die inzichten zullen ons uiteindelijk helpen om adviezen te geven aan de lerarenopleiding over hoe ze studenten hier beter in kunnen begeleiden.

Contact
Selma van Aken

We hebben in Nederland te maken met een groeiend lerarentekort. Studenten vallen in de opleiding al uit, of leerkrachten stoppen in de eerste 5 jaar van hun carrière. We denken dat we de hoge uitval kunnen verminderen door leerkrachten beter voor te bereiden op gedachten en gevoelens waar je mee te maken krijgt tijdens het lesgeven.

Interesse in deelname?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar leerkrachten in opleiding (LIO’s) die bij willen dragen aan het vergroten van kennis over (stressvolle) klassensituaties, en de gedachten en gevoelens die daarbij een rol spelen. Daarnaast helpt het jou ook om een beter beeld van jezelf als leerkracht te vormen. Ten slotte krijg je een vergoeding van €25.

Zit jij in jaar 3 of 4 van de (academische) lerarenopleiding? Heb je interesse in deelname aan het onderzoek? Meld je aan door  Selma van Aken te mailen.

In onderstaand schema zie je wat deelname aan het onderzoek voor jou betekent vanaf moment van aanmelding.

Wanneer? Hoe lang? Wat? Acties voor jou als participant
Na aanmelding 20 minuten Teams-gesprek met Selma om de procedure nog eens door te spreken, vragen te beantwoorden en een mogelijke datum te prikken. Je ontvangt na dit gesprek een bevestiging met de afspraken.
 • Afstemmen met stageschool en -begeleider of zij akkoord gaan met deelname aan onderzoek op de afgesproken datum.
 • Aanvullen en terugsturen afspraakbevestiging.

  Bij akkoord:
 • Zo snel mogelijk verspreiden van de informatiebrief en toestemmingsverklaring onder ouders via de gebruikelijke kanalen van de school.
1 week voor dataverzameling 30 minuten Herinnering naar ouders + vragenlijst invullen
 • Herinnering sturen naar ouders die de toestemmingsverklaring nog niet hebben ingeleverd.
 • Vragenlijst invullen via Qualtrics.
Dag dataverzameling: vóór schooltijd 20 minuten Onderzoeker positioneert zich in de klas (camera, laptop)
 • Zorg dat je ten minste 20 minuten hebt vóór schooltijd, zodat de elektroden goed bevestigd kunnen worden. Het is het fijnst als je een ruimzittend shirt aan hebt, of een hemdje onder je kleding.
 • Zorg voor een aparte ruimte waar wat privacy is om de elektroden te bevestigen.
Dag dataverzameling: tijdens de les 45-60 minuten Lesgeven (45-60 minuten)
 • Je draait je les zoals gewoonlijk.
Dag dataverzameling: zo snel mogelijk na de les 15 minuten Loskoppelen VU-AMS en vragenlijstje
 • Samen met de onderzoeker zoek je een ruimte op waar we de elektroden weer kunnen loskoppelen, en waar je een korte vragenlijst (5-10 minuten) kan invullen. Daarna kan je terug naar je stageklas.
Dag dataverzameling: einde schooldag 60 minuten Interview
 • Zorg voor een rustige ruimte voor afname van het interview.

 

Vertrouwelijkheid verwerking gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat wij een aantal persoonsgegevens (contactgegevens en videobeelden) van je verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om het onderzoek goed te kunnen doen. Al je persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden conform de richtlijnen, 10 jaar gepseudonimiseerd bewaard. Je data worden niet onder jouw naam opgeslagen, maar onder een code.

De data worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, in lijn met de strenge regels voor Nederlandse universiteiten. Meer informatie over privacy is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijwilligheid deelname

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en je hebt op elk moment de mogelijkheid om je terug te trekken. Geef het aan als je tussentijds besluit te stoppen en laat ook weten als je wilt dat de tot dan toe verzamelde gegevens verwijderd worden. Stoppen met deelname is mogelijk tot het punt waarop we alle persoonsgegevens verwijderen; daarna kunnen wij niet meer achterhalen welke onderzoeksgegevens bij jou horen.

Onafhankelijk contactpersoon en klachtenfunctionaris

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je in eerste instantie per mail contact opnemen met Selma van Aken.

Als je je vraag of klacht liever niet binnen het onderzoeksteam deelt, is er vanuit de Universiteit Leiden een onafhankelijke contactpersoon vanuit een andere programmagroep beschikbaar. Die onafhankelijke contactpersoon is Marga Sikkema-de Jong.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.