Universiteit Leiden

nl en

Farmacie (MSc)

Toelatingseisen

Op deze pagina vind je aan welke eisen je moet voldoen om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de masteropleiding Farmacie in Leiden.

Wil je in aanmerking komen voor de selectieprocedure van de master Farmacie? Dan moet je in het bezit zijn van een van de volgende bachelordiploma's:

 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen (afstudeerrichting Farmacie) van de Universiteit Leiden;
 • Farmacie van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen of de Katholieke Universiteit Leuven.

*Je wordt per mail uitgenodigd voor selectie van de opleiding. Meer informatie over het selectieproces vindt je onder 'Ik heb de vereiste opleiding'. 

Heb je een andere vooropleiding, of heb je een studie gedaan buiten de EER? Dan wordt eerst gekeken of je in aanmerking komt om deel te nemen aan de selectie van de master of de premaster. Meer informatie op wat van jou van toepassing is, lees je in de onderstaande (uitklapbare) blokken.

Kwalitatieve toelatingseisen

Naast het hebben van de juiste vooropleiding, hanteert de master Farmacie ook kwalitatieve toelatingseisen, die getoetst worden tijdens de toelatingsprocedure. Afhankelijk van je vooropleiding doorloop je een van de procedures die hieronder worden beschreven. 

Selectie master Farmacie

Tijdens de selectie maak je een schrijfopdracht die je ter plekke krijgt aangeboden. Aansluitend ga je online in gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt je op de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Communicatieve vaardigheden
 • Motivatie, blijkend uit een brief met daarin beschreven je motivatie voor Farmacie Leiden
 • Gewogen gemiddelde cijfer Bachelor
 • Duur van de bacheloropleiding

Per (sub)-onderdeel wordt een score genoteerd op basis waarvan toelating wordt bepaald. De selectie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in de tweede week van april 2022 [ zie tijdpad] 

Toelaatbaar of afwijzing

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn (minder dan 3 punten op een zespuntsschaal bij het toelatingsgesprek), ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding.

Wel of geen plaats

Per jaar laten wij maximaal 50 studenten toe tot de opleiding. Heb je een rangnummer onder de 51, dan wordt jou een plaats aangeboden bij de opleiding. Deze dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn. Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. 

Als er geen plaats voor je is (rangnummers 51 en hoger), dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Ervaring leert dat de rangnummers 51 tot en met 60 nog een behoorlijke kans maken om te worden geplaatst. Heb je je plaats geaccepteerd, dan kun je je inschrijving bij de universiteit afronden.

Ben je in het bezit van een andere farmaceutisch georiënteerde bacheloropleiding van binnen de EER, dan kan de toelatingscommissie alsnog besluiten dat je toelaatbaar bent, al dan niet na het afronden van een premaster. Je krijgt hiervan bericht en wordt dan per mail uitgenodigd voor de selectie van de opleiding. Ben je niet toelaatbaar, dan zul je worden afgewezen. 

Master of premaster

De toelatingscommissie bepaalt of er sprake is van een kennishiaat (deficiëntie). Als dat niet het geval is, ben je toelaatbaar voor de opleiding en zul je per mail worden uitgenodigd voor de selectie. Bij een deficiëntie van maximaal 60 ec, kun je in aanmerking komen voor de premaster en word je per mail uitgenodigd voor de selectie. Als je kennishiaat meer dan 60ec is, kom je niet in aanmerking voor een premaster en zul je worden afgewezen voor onze master.  

Hieronder lees je eerst het selectieproces van de master en daarna dat van de premaster. 

Selectie master

Tijdens de selectie maak je een schrijfopdracht die je ter plekke krijgt aangeboden. Aansluitend ga je online in gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt je op de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Communicatieve vaardigheden
 • Motivatie, blijkend uit een brief met daarin beschreven je motivatie voor Farmacie Leiden
 • Gewogen gemiddelde cijfer Bachelor
 • Duur van de bacheloropleiding

Per (sub)-onderdeel wordt een score genoteerd op basis waarvan toelating wordt bepaald. De selectie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in de tweede helft van april 2022.

Toelaatbaar of afwijzing master

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn, ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding.

Wel of geen plaats in de master

Per jaar laten wij maximaal 50 studenten toe tot de opleiding. Heb je een rangnummer onder de 51, dan wordt jou een plaats aangeboden bij de opleiding. Deze dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn. Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. 

Als er geen plaats voor je is (rangnummers 51 en hoger), dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Ervaring leert dat de rangnummers 51 tot en met 60 nog een behoorlijke kans maken.

Selectie premaster

Tijdens de selectie maak je een online schrijfopdracht die je ter plekke krijgt aangeboden. Aansluitend ga je online in gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt je op de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Communicatieve vaardigheden
 • Motivatie blijkend uit een brief met daarin beschreven je motivatie voor Farmacie Leiden
 • Gewogen gemiddelde cijfer Bachelor
 • Duur van de bacheloropleiding

Per (sub)-onderdeel wordt een score genoteerd op basis waarvan toelating wordt bepaald. De selectie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in de tweede helft van april 2022.

Toelaatbaarheid premaster

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn(minder dan 3 punten op een zespuntsschaal bij het toelatingsgesprek), ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding.

Wel of geen plaats in de premaster

Bij de Universiteit Leiden is slechts een zeer beperkt aantal premasterplaatsen beschikbaar. Kom je op basis van je rangnummer in aanmerking voor een plaats bij de premaster, dan wordt jou een plaats aangeboden door de opleiding farmacie. Deze dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn.

Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. Als er geen plaats voor je is, dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Heb je je plaats geaccepteerd, dan dien je je inschrijving bij de premaster te starten. 

Inschrijven premaster

Als premaster student bij de universiteit Leiden dien je je aanmelding voor de master Farmacie in te trekken en je in te schrijven als hogerejaars bachelorstudent Biofarmaceutische wetenschappen.

Ben je in het bezit van een buitenlands apothekersdiploma dat behaald is buiten een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER)? Meld je dan eerst bij de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De CBGV beoordeelt het diploma en adviseert de minister van VWS of het diploma voor erkenning in aanmerking komt. Meer informatie over deze procedure vind je in het bigregister. Alleen met een positief advies van de CBGV kun je deelnemen aan onze selectieprocedure. 

Master of premaster

De toelatingscommissie bepaalt of er sprake is van een kennishiaat (deficiëntie). Als dat niet het geval is, ben je toelaatbaar voor de opleiding en zul je per mail worden uitgenodigd voor de selectie. Bij een deficiëntie van maximaal 60 ec, kun je in aanmerking komen voor de premaster en word je per mail uitgenodigd voor de selectie. Als je kennishiaat meer dan 60ec is, kom je niet in aanmerking voor een premaster en zul je worden afgewezen voor onze master.  

Hieronder lees je eerst het selectieproces van de master en daarna dat van de premaster. 

Selectie master

Tijdens de selectie maak je een online schrijfopdracht die je ter plekke krijgt aangeboden. Aansluitend ga je online in gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt je op de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Communicatieve vaardigheden
 • Motivatie blijkend uit een brief met daarin beschreven je motivatie voor Farmacie Leiden
 • Gewogen gemiddelde cijfer Bachelor
 • Duur van de bacheloropleiding

Per (sub)-onderdeel wordt een score genoteerd op basis waarvan toelating wordt bepaald. De selectie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in de tweede helft van april 2022.

Toelaatbaar of afwijzing master

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn (minder dan 3 punten op een zespuntsschaal bij het toelatingsgesprek), ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding.

Wel of geen plaats in de master

Per jaar laten wij maximaal 50 studenten toe tot de opleiding. Heb je een rangnummer onder de 51, dan wordt jou een plaats aangeboden bij de opleiding. Deze dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn. Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. 

Als er geen plaats voor je is (rangnummers 51 en hoger), dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Ervaring leert dat de rangnummers 51 tot en met 60 nog een behoorlijke kans maken.

Selectie premaster

Tijdens de selectie maak je een online schrijfopdracht die je ter plekke krijgt aangeboden. Aansluitend ga je online in gesprek met twee leden van de toelatingscommissie. De toelatingscommissie beoordeelt je op de volgende kwalitatieve toelatingseisen:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Communicatieve vaardigheden
 • Motivatie, blijkend uit een brief met daarin beschreven je motivatie voor Farmacie Leiden
 • Gewogen gemiddelde cijfer Bachelor
 • Duur van de bacheloropleiding

Per (sub)-onderdeel wordt een score genoteerd op basis waarvan toelating wordt bepaald. De selectie duurt ongeveer anderhalf uur en vindt plaats in de week van 20 april 2020.

Toelaatbaarheid premaster

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn(minder dan 3 punten op een zespuntsschaal bij het toelatingsgesprek), ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding.

Wel of geen plaats in de premaster

Bij de Universiteit Leiden is slechts een zeer beperkt aantal premasterplaatsen beschikbaar. Kom je op basis van je rangnummer in aanmerking voor een plaats bij de premaster, dan wordt jou een plaats aangeboden door de opleiding farmacie. Deze dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn.

Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. Als er geen plaats voor je is, dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Heb je je plaats geaccepteerd, dan dien je je inschrijving bij de premaster te starten. 

Inschrijven premaster

Als premaster student bij de universiteit Leiden dien je je aanmelding voor de master Farmacie in te trekken en je in te schrijven als hogerejaars bachelorstudent Biofarmaceutische wetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.