Universiteit Leiden

nl en

Farmacie (MSc)

Toelatingseisen

Op deze pagina vind je aan welke eisen je moet voldoen om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de masteropleiding Farmacie in Leiden.

Wil je in aanmerking komen voor de selectieprocedure van de master Farmacie? Dan moet je in het bezit zijn van een van de volgende bachelordiploma's:

  • Bio-Farmaceutische Wetenschappen (afstudeerrichting Farmacie) van de Universiteit Leiden;
  • Farmacie van de Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen of de Katholieke Universiteit Leuven.

Je wordt per mail uitgenodigd voor selectie van de opleiding. 

Heb je een andere vooropleiding, heb je je opleiding in het buitenland gedaan? Dan wordt eerst gekeken of je in aanmerking komt om deel te nemen aan de selectie van de master of de premaster. De toelatingscommissie bepaalt eerst of er sprake is van een kennishiaat (deficiëntie). Als dat niet het geval is, ben je toelaatbaar voor de opleiding en word je per mail uitgenodigd voor de selectie. Bij een deficiëntie van maximaal 60 ec, kun je in aanmerking komen voor de premaster. Ook dan word je  per mail uitgenodigd voor de selectie die gelijktijdig plaatsvindt met de selectie voor de master. Als je kennishiaat meer dan 60ec is, kom je niet in aanmerking voor een premaster en zul je worden afgewezen voor onze master.  

Kwalitatieve toelatingseisen

Naast het hebben van de juiste vooropleiding, hanteert de master Farmacie ook kwalitatieve toelatingseisen (selectie-eisen):

Het succesvol doorlopen van de toelatingsdag waarin twee gemandateerde leden van de toelatingscommissie ieder de volgende criteria beoordelen:

  • Goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal (woordkeuze en grammatica), aan te tonen door een score van minimaal een punt (indien foutloos: 2 punten ) voor dit onderdeel tijdens de toelatingsdag;
  • Goede schriftelijke beheersing Nederlandse taal (woordkeuze, spelling en grammatica), aan te tonen door een score van minimaal een punt (indien foutloos: 2 punten ) voor dit onderdeel tijdens de toelatingsdag;
  • Communicatieve vaardigheden aan te tonen door een minimale score van 3 punten op een zespuntsschaal voor het toelatingsgesprek;

Daarnaast worden de volgende criteria meegewogen: 

  • Aanleg voor het vakgebied blijkend uit de duur van de bacheloropleiding (maximaal 2 punten);
  • Aanleg voor het vakgebied blijkend uit het cijfergemiddelde van de bacheloropleiding (maximaal 2 punten).

De kwalitatieve toelatingseisen worden getoetst aan tijdens de selectie.

Tenslotte worden er eisen gesteld aan de Nederlandse taal van studenten die die geen opleiding in het voorbereidend of hoger onderwijs in het Nederlands hebben afgerond. Je dient dan een van de volgende certificaten te overleggen:

  • TUL gevorderd (georganiseerd door de Universiteit Leiden)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam of niveau Educatief Professioneel

Selectie master Farmacie

Tijdens de selectie maak je een korte schrijfopdracht en ga je een kwartier in gesprek met twee gemandateerde leden van de toelatingscommissie. Het gesprek vindt doorgaans plaats in de tweede of derde week van april en de schrijfopdracht (digitaal) een week ervoor.  

Toelaatbaar of afwijzing

Als je scores op Nederlandse taal en communicatieve vaardigheden onvoldoende zijn (minder dan 3 punten op een zespuntsschaal bij het toelatingsgesprek), ben je niet toelaatbaar tot de opleiding en ontvang je een afwijzingsbesluit. Als je wel toelaatbaar bent, geeft de toelatingscommissie je op basis van alle scores een rangnummer waarmee je al dan niet een plaats kunt krijgen bij de opleiding. Als je toelaatbaar bent op voorwaarde van het afronden van een premaster dan krijg je apart voor de premaster een rangnummer toegekend.

Wel of geen plaats

Per jaar laten wij maximaal 50 studenten toe tot de masteropleiding en maximaal 5 . Heb je een rangnummer onder de 51 resp.6 , dan wordt jou een plaats aangeboden bij de opleiding resp. premaster. Deze plaats dien je te accepteren op de daarvoor vastgestelde manier binnen de vastgestelde termijn. Doe je dit niet, dan wordt je plaats aan een ander doorgegeven. 

Als er geen plaats voor je is (rangnummers 51 resp. 6 en hoger), dan word je op de wachtlijst geplaatst en in volgorde van de wachtlijst benaderd zodra er een plaats vrijkomt. Ook deze plaats moet je accepteren! Ervaring leert dat de rangnummers 51 resp. 6 tot en met 60 resp. 7 nog een behoorlijke kans maken om te worden geplaatst. Heb je je plaats geaccepteerd, dan kun je je inschrijving bij de universiteit afronden.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.