Universiteit Leiden

nl en

Farmacie (MSc)

Collegegeld

Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je opleiding en je persoonlijke situatie. Met de Collegegeldwijzer ontdek je eenvoudig welk bedrag voor jou geldt.

Collegegeldwijzer

Collegegeldwijzer 2024-2025

Collegegeldwijzer 2023-2024

Toelichting

Het tarief dat op jou van toepassing is, hangt af van:

  • welke opleiding je doet
  • om welk studiejaar het gaat
  • of je al eerder een opleiding hebt gedaan
  • je nationaliteit of verblijfsstatus

Meer informatie

Studiebeurzen en leningen

De Universiteit Leiden biedt studenten uit bepaalde landen en/of die een bepaalde opleiding gaan volgen verschillende studiebeurzen aan. Ook biedt de Universiteit Leiden de Leiden University Excellence Scholarship (LExS) aan. Dit is een studieprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor toekomstige masterstudenten die niet uit de EU/EEA komen, maar ook voor studenten (van alle nationaliteiten) die zich willen inschrijven voor een Advanced LLM masterprogramma. 

Als je jonger bent dan 30 jaar en afkomstig bent uit de EU/EEA of Zwitserland, dan heb je misschien recht op een Nederlandse studielening om je collegegeld te betalen.

Lees hier meer informatie over studiebeurzen, leningen en deadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.