Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Duits (MA) (120EC)

Over de opleiding

In deze tweejarige master zijn vakinhoudelijke verdieping en de lerarenopleiding gecombineerd in één programma.

De tweejarige Educatieve master Duits (120 EC) is een traject van twee jaar studie in voltijd. Hieronder vind je het programmaoverzicht.
Een uitgebreide beschrijving van het curriculum en de verschillende studieonderdelen is te vinden in de Studiegids.

In deze tweejarige master zijn vakinhoudelijke verdieping en een lerarenopleiding gecombineerd in één programma. Dit betekent dat je zowel vakinhoudelijke vakken als vakken op gebied van (vak)didactiek en pedagogiek volgt. Daarnaast loopt het praktijkdeel van de master: je stage (of baan) op een middelbare school.

Het is belangrijk dat je de hele week beschikbaar bent voor de tweejarige Educatieve master.

Semester 1

Vóór de start van dit semester doe je mee met de verplichte startdagen bij het ICLON die je voorbereiden op de master en het lesgeven op school.

Tijdens dit semester staat het verdiepen van Duitse vakkennis centraal, maar je volgt ook een schooloriëntatie om je verder te verdiepen in het lesgeven. In de eindopdracht(en) van twee van de vakinhoudelijke vakken laat je zien welke rol het onderwerp speelt in de schoolpraktijk.

Je volgt al je onderwijs bij de faculteit Geesteswetenschappen. Je neemt gemiddeld 10 uur per week deel aan werkgroepen op de universiteit. Het onderwijs kan op alle dagen van de week vallen. Naast het volgen van onderwijs besteed je tijd aan zelfstudie, papers schrijven, opdrachten maken, presentaties voorbereiden, et cetera.

Semester 2

Tijdens dit semester zal je pedagogische en didactische kennis en vaardigheden verwerven. Je past deze direct toe tijdens je stage in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

  • Maandag volg je vakken op het gebied van (vak)didactiek en pedagogiek bij het ICLON. Dit onderwijs is tussen 9.00 en 17.00 uur ingeroosterd.
  • Daarnaast loopt het praktijkdeel op een school voor voortgezet onderwijs. Studenten zijn gemiddeld 2,5 dag (5 dagdelen) per week op school; dit kan op dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag zijn. Voor het rooster ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf geeft.
  • Ook zal je tijd besteden aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de master, bereid je je lessen voor, kijk je werk van leerlingen na, ben je bijvoorbeeld aanwezig bij een ouderavond, et cetera.

Jaar 2

In het tweede studiejaar zijn vakinhoudelijke verdieping en de lerarenopleiding/praktijk geïntegreerd:

  • Op maandag volg je onderwijs bij het ICLON. Het praktijkdeel focust zich op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Studenten zijn in het tweede jaar gemiddeld 2 tot 3 dagdelen (1 tot 2 dagen) per week op school.
  • Daarnaast volg je het Scriptieseminar en schrijf je de masterscriptie.
  • Je volgt ook een vakinhoudelijk keuzevak.
  • Je volgt een vak bij Masterlanguage, dat altijd op vrijdag wordt ingeroosterd.

Verder besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de master, bereid je je lessen voor, et cetera.

Voor meer informatie over de opzet van opleiding én voor informatie over de deeltijdvariant: neem contact op met de studievoorlichter.

De Educatieve master start in september en begint met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De startdagen bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en een training gespreksvaardigheden, afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Deze activiteiten kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van het academisch jaar in september.

De data van de startdagen lees je bij Aanmelding en toelating

Na de voorbereidende startdagen loop je in semester 1 een korte oriënterende stage op een middelbare school. Zo krijg je alvast een beeld van het leraarschap. In semester 2 begint jouw stage op een middelbare school. Je wordt begeleid door een supervisor uit de lerarenopleiding en een schoolbegeleider. Gedurende de master loop je stage op minimaal twee verschillende scholen. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal opleidingsscholen in Zuid-Holland.

Invulling door middel van een stage
De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

Invulling door middel van een baan
Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel meetellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet. Omvang: aangezien de Educatieve master als intensief ervaren wordt, dient de baan een maximale omvang van 4-6 lesuren van 50 minuten per week (0,3 fte) te hebben (Educatieve master in voltijd).

Houd er rekening mee dat je tijdens de Educatieve master op meerdere dagen van de week onderwijs volgt op de universiteit. Het Masterlanguage onderwijs (zie ook hieronder) is geroosterd op vrijdagen.

Ook als je een baan hebt, maak je kennis met een andere school zodat je ervaring op doet met diverse onderwijspraktijken. Dit kan bijvoorbeeld door een week met een medestudent mee te lopen. De exacte invulling stem je af met je supervisor en moet goed gedocumenteerd worden

Voor meer informatie over het inzetten van een baan en voor de voorwaarden, neem contact op met de studievoorlichter

Als je de Educatieve minor Duits of een hbo-bachelor Leraar Duits hebt afgerond, dan heb je al een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid en kom je op basis hiervan in aanmerking voor het 90 EC-traject (30 EC aan vrijstellingen voor het educatieve deel van de master). Ook bij het 90 EC-traject worden vakinhoudelijke vakken en educatieve studieonderdelen gecombineerd aangeboden.

Met een afgeronde hbo-opleiding Leraar Duits kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master.

Masterlanguage is een landelijk aanbod aan masteronderwijs in en over je favoriete taal. Het onderwijs wordt verzorgd door experts uit het hele land en volg je samen met studenten van andere universiteiten. Voor meer informatie over Masterlanguage zie: https://masterlanguage.nl.

Als je het programma in deeltijd wilt volgen, krijg je een programma op maat. Dit programma stel je in overleg met de studieadviseur samen. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden passend bij jouw beschikbaarheid. Als deeltijdstudent volg je dezelfde studieonderdelen als een voltijdstudent. Zie het Programmaoverzicht.

Meer weten?

Bezoek een voorlichtingsactiviteit of neem contact op met de opleiding.

Jenny Audring

Universitair docent

Jenny Audring

"Het beste van twee werelden: een gedegen vakopleiding in het Duits én didactische kennis en ervaring, om met expertise en enthousiasme voor de klas te staan."

Direct naar

>> Overzicht
>> Carrièreperspectieven
>> Aanmelding en toelating
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.