Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe opleiding combineert vakkennis en didactiek voor Frans, Duits en Engels

Met de nieuwe tweejarige educatieve master Frans, Duits en Engels behaal je een volledige vakmaster én een eerstegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Nivja de Jong (ICLON/Faculteit der Geesteswetenschappen), Annelies Schulte Nordholt (Faculteit der Geesteswetenschappen) en Janneke Geursen (ICLON) vertellen meer over deze opleiding.

Welke route naar het leraarschap voegt deze master toe aan de al bestaande?

‘Landelijk is er een ontwikkeling in het vak van talendocent naar meer aandacht voor specifieke vakinhouden zoals taal, literatuur en cultuur, en niet alleen voor taalvaardigheid. Daar sluit deze opleiding goed bij aan. In de eenjarige master Frans, Duits of Engels kies je een specialisatie, bijvoorbeeld taalwetenschap of literatuur en cultuur. In de educatieve master krijgen al deze onderdelen aandacht: je volgt inhoudelijke colleges bij de Master Literary Studies of Linguistics.
Tegelijkertijd ga je meteen na je bachelor aan de slag in de onderwijspraktijk. Vanaf het eerste semester loop je stage op een middelbare school, en volg je (vak)didactische en vakinhoudelijke vakken.’

Waarom is deze opleiding bijzonder?

‘Het interessante is dat je tegelijk zelf inhoudelijke vakken volgt en les geeft in het schoolvak Frans, Duits of Engels. Zo merk je tijdens de opleiding al wat voor leerlingen interessant, moeilijk of makkelijk is. Je leert goed Engels, Frans of Duits, en je leert hoe je ingewikkelde kennis kunt overbrengen. Bovendien leer je jezelf meteen kennen in de professionele rol van leraar.’

Waar kun je gaan werken als je deze opleiding hebt gevolgd?

‘Omdat je een eerstegraadslesbevoegdheid behaalt, kun je lesgeven in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het zal niet moeilijk zijn een baan te vinden, omdat er nog steeds een lerarentekort is voor de talen. Ook voor wie geen docent wil worden is deze opleiding geschikt, want je krijgt een volwaardige vakinhoudelijke masteropleiding, met pedagogiek en (vak)didactiek daaraan toegevoegd. Dit is een geschikte achtergrond voor functies bij educatieve uitgeverijen en musea; eigenlijk voor alle beroepen waarin je kennis met mensen moet kunnen delen.’

Wie kunnen de educatieve master gaan volgen?

‘Studenten met een bachelor Frans, Duits of Engels zijn direct toelaatbaar, maar ook studenten met een brede bachelor zoals algemene literatuurwetenschap of taalwetenschap kunnen de master doen na het volgen van aanvullende vakken. Een tweedegraads bevoegdheid behaald in het hbo geeft toegang tot de master na een pre-master.’

Janneke Geursen is vakdidacticus Engels bij het ICLON en werkt samen met de betrokken vakinhoudelijke docenten bij Geesteswetenschappen aan de afstemming van de geïntegreerde onderdelen  Ook is zij lid van de examencommissie.

Nivja de Jong is universitair hoofddocent tweedetaalverwerving en didactiek. Zij verzorgt de taaloverstijgende colleges vakdidactiek gericht op tweedetaalverwerving en begeleidt het onderzoek dat de studenten in het laatste semester van de master uitvoeren. Zij is lid van de opleidingscommissie.

Annelies Schulte Nordholt is universitair docent Moderne Franse letterkunde en voorzitter van de MA Literary Studies. Zij verzorgt seminars op het gebied van de 19tot 21e eeuwse Franstalige literatuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.