Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Duits (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen voor deze masteropleiding worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Duits aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

  • Heb je een universitaire bachelor Duitse taal en cultuur, dan ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je een (verwante) universitaire bachelor (zoals een bachelor Taalwetenschap, Liberal Arts & Sciences, Film- en literatuurwetenschap of Europese studies) afgerond, dan kun je worden toegelaten mits tenminste 60 EC aan verwante vakinhoud verdeeld over de taal- en literatuur-/cultuurwetenschap Duits kan worden vastgesteld en met inachtneming van de benodigde voorkennis voor de verplichte Mastervakken.
  • Heb je een universitair bachelordiploma anders dan hierboven beschreven? Dan kun je mogelijk deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van maximaal 60 EC op het gebied van Taalkunde, Toegepaste Taalkunde, Letterkunde en vakken op het gebeid van Duitse taal en cultuur.
  • Heb je een afgeronde hbo-opleiding Leraar Duits (tweedegraads onderwijsbevoegdheid), dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal kan aangetoond worden middels het overleggen van een van de volgende documenten:

  • diploma voortgezet onderwijs behaald in Nederland;
  • diploma hoger onderwijs waarbij de voertaal Nederlands is;
  • certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam.

Indien de student niet aan deze taaleis kan voldoen, dient het volgende examen behaald te worden: Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Dit examen dient behaald te zijn voor de start van de opleiding. Meer informatie over dit examen, zoals een voorbeeldexamen en toetsmomenten, is te vinden op de website van het Talencentrum.

Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Aantoonbare beheersing van de Duitse taal. De volgende eis is van toepassing:

  • Duits op niveau CEFR C1, zoals blijkt uit een geschikte test (Goethe-Zertifikat C1).

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de tweejarige Educatieve master? Misschien kun je via een ander opleidingstraject toch ook een onderwijsbevoegdheid halen. Zie www.iclon.nl/lerarenopleiding voor een overzicht van alle ICLON opleidingstrajecten en meer informatie.

Direct naar

>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Pre-master
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.