Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Duits (MA) (120EC)

Benodigde documenten

Verplichte documenten

Je moet onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag voor de educatieve masteropleiding.

Je moet een kopie uploaden van de pagina('s) met je persoonlijke details en pasfoto. Identiteitskaart: upload dan een kopie van beide kanten.  

Woon je in Nederland op basis van een verblijfsvergunning, upload dan een kopie van beide zijden van je verblijfsvergunning.

Benoem in je curriculum vitae opleidingen en (werk)ervaring tot op heden. 

Scans van diploma(’s) en bijbehorende diplomasupplementen of cijferlijsten.*

Allereerst vragen we om scans van deze documenten. Wanneer je wordt toegelaten tot de master ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt.

De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe. 

* Vooropleiding nog niet afgerond? Upload in dit geval een door de onderwijsadministratie ondertekende en gestempelde cijferlijst. De vooropleiding moet afgerond zijn voor start van de Educatieve master.

Je kunt een toelatingsverzoek indienen voordat je de uitslag hebt van een taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de master wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Na het indienen van je toelatingsaanvraag ontvang je een verzoek om aanvullende informatie aan te leveren via een digitaal formulier. Let op: je aanmelding wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van dit formulier. 

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Aanmeldingsprocedure
>> Pre-master
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.