Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

 • Met een Nederlandse afgeronde universitaire bachelor Religiewetenschappen/Religiestudies ben je direct toelaatbaar.
 • Heb je een Nederlandse universitaire bacheloropleiding theologie/godgeleerdheid, dan ben je toelaatbaar als je binnen je opleiding kennis hebt opgedaan over niet-christelijke religies en over de methodes en theorieën van de religiewetenschap die qua omvang vergelijkbaar is met de inhoud van de minor Religion in a Changing World.
 • Heb je een Nederlandse universitaire bacheloropleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen of van de Faculteit Sociale Wetenschappen én de Universiteit Leiden minor Religion in a Changing World (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) afgerond, dan ben je direct toelaatbaar. Heb je een van de genoemde bacheloropleidingen, maar geen religiewetenschappelijke minor, dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor.
 • Heb je een universitair bachelordiploma anders dan hierboven beschreven? Dan kun je deelnemen aan de master na afronding van een pre-master van maximaal 60 EC.
 • Heb je een hbo-bacheloropleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Naast beheersing van de vakinhoud is een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal vereist.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal kan aangetoond worden middels het overleggen van een van de volgende documenten:

 • diploma voortgezet onderwijs behaald in Nederland;
 • diploma hoger onderwijs waarbij de voertaal Nederlands is;
 • certificaat Nederlands als Vreemde Taal, niveau Educatief Startbekwaam.

Indien de student niet aan deze taaleis kan voldoen, dient het volgende examen behaald te worden: Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Dit examen dient behaald te zijn voor de start van de opleiding. Meer informatie over dit examen, zoals een voorbeeldexamen en toetsmomenten, is te vinden op de website van het Talencentrum.

Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Om succesvol aan dit programma deel te nemen, moet je de Engels taal beheersen. De volgende eisen zijn van toepassing:

 • IELTS: 7.0 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 7.0 vereist)
 • TOEFL: 100 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 25 vereist)
 • Cambridge C1 of C2: 185

Lees voor meer informatie over welke diploma's worden geaccepteerd, en over de uitzonderingen, het document English language proficiency.

NB: in de volgende gevallen hoef je geen bewijs van beheersing van het Engels te overleggen:

 • Als je je vooropleiding hebt afgerond in Canada (met uitzondering van Franstalige programma's in Canada), de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië;
 • Of wanneer je een International Bacccalaureate hebt;
 • Of - voor Nederlandse studenten - als je een vwo-diploma hebt of een Engelstalige bachelor aan een Nederlandse universiteit hebt afgerond.

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de tweejarige Educatieve master? Misschien kun je via een ander opleidingstraject toch ook een onderwijsbevoegdheid halen. Zie www.iclon.nl/lerarenopleiding voor een overzicht van alle ICLON opleidingstrajecten en meer informatie.

Direct naar

>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Pre-master
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.