Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

  • Met een Nederlandse afgeronde universitaire bachelor Religiewetenschappen/Religiestudies ben je direct toelaatbaar.
  • Heb je en Nederlandse universitaire bacheloropleiding theologie/godgeleerdheid ben je toelaatbaar als je binnen je opleiding kennis hebt opgedaan over niet-christelijke religies en over de methodes en theorieën van de religiewetenschap die qua omvang vergelijkbaar is met de inhoud van de minor Religion in a Changing World.
  • Heb je een Nederlandse universitaire bacheloropleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen of van de Faculteit Sociale Wetenschappen én de Universiteit Leiden minor ‘Religion in a Changing World’ (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) afgerond, dan ben je direct toelaatbaar. Heb je een van de genoemde bacheloropleidingen, maar geen religiewetenschappelijke minor, dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor.
  • Heb je een hbo-bacheloropleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 
Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Om succesvol aan dit programma deel te nemen, moet je de Engels taal beheersen. De volgende eisen zijn van toepassing:

  • IELTS: 7.0 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 7.0 vereist)
  • TOEFL: 100 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 25 vereist)
  • Cambridge C1 of C2: 185

Lees voor meer informatie over welke diploma's worden geaccepteerd, en over de uitzonderingen, het document English language proficiency.

NB: in de volgende gevallen hoef je geen bewijs van beheersing van het Engels te overleggen:

  • Als je je vooropleiding hebt afgerond in Canada (met uitzondering van Franstalige programm's in Canada), de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië;
  • Of wanneer je een International Bacccalaureate hebt;
  • Of - voor Nederlandse studenten - als je een vwo-diploma hebt of een Engelstalige bachelor aan een Nederlandse universiteit hebt afgerond.

Invulling praktijkdeel door middel van een stage

De stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding. De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de strikte voorwaarden.

Invulling door middel van een baan

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet, zie Praktijkdeel van de opleiding.

De minimale eisen van het praktijkdeel (aantal klascontacturen en uren zelfstandig lesgeven) staan vermeld in de Studiegids, zie Over de opleiding (menu links).

De officiële toelatingsregeling van de Educatieve master is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling tweejarige Educatieve master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.