Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de Educatieve master Religie en Levensbeschouwing aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie doet een uitspraak over je toelaatbaarheid.

 • Met een Nederlandse afgeronde universitaire bachelor Religiewetenschappen/Religiestudies ben je direct toelaatbaar. 
 • Heb je een Nederlandse universitaire bachelor Culturele antropologie, Geschiedenis, Godgeleerdheid/Theologie, Islamstudies/Islamwetenschappen, Oude Nabije Oosten Studies of Midden-Oostenstudies met als specialisatie Islamstudies, én de Universiteit Leiden minor ‘Religion in a Changing World’ (of door Toelatingscommissie erkende equivalent) afgerond, dan ben je direct toelaatbaar. Heb je een van de genoemde bacheloropleidingen, maar geen religiewetenschappelijke minor, dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 30 EC die gelijk is aan de minor.
 • Heb je een Nederlandse universitaire bacheloropleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen of van de Faculteit Sociale Wetenschappen anders dan de hierboven genoemde bachelors afgerond, dan ben je toelaatbaar als je in totaal 60 EC aan religiewetenschappelijke vakken hebt gevolgd. Vakken op wo-niveau uit meerdere studies (hoofdstudies en minoren) mogen meetellen. Heb je minder dan 60 EC aan religiewetenschappelijke vakken gevolgd, dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master traject van de omvang van de deficiëntie.
 • Heb je een hbo-bacheloropleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) dan ben je toelaatbaar na het afronden van een pre-master van 60 EC waarin een bachelorscriptie is opgenomen.

Diploma's in het buitenland behaald?

Bovenbeschreven toelatingseisen zijn van toepassing indien het bachelordiploma in Nederland behaald is. Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, is een diplomawaardering nodig om na te gaan of dit diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse wo-niveau. Waardering van de relevante diploma’s (door het Admission Office van de Universiteit Leiden) vindt automatisch plaats bij aanmelding voor de Educatieve master. Een diplomawaardering van Nuffic is niet afdoende.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Vandaar dat is vastgesteld dat iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald en kan overleggen, blijk moet geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Een NT2-diploma is niet toereikend. 
Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

Om succesvol aan dit programma deel te nemen, moet je de Engels taal beheersen. De volgende eisen zijn van toepassing:

 • IELTS: 7.0 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 7.0 vereist)
 • TOEFL: 100 (voor de componenten 'schrijven' en 'lezen' is een minimale score van 25 vereist)
 • Cambridge C1 of C2: 185

Lees voor meer informatie over welke diploma's worden geaccepteerd, en over de uitzonderingen, het document English language proficiency.

NB: in de volgende gevallen hoef je geen bewijs van beheersing van het Engels te overleggen:

 • Als je je vooropleiding hebt afgerond in Canada (met uitzondering van Franstalige programm's in Canada), de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland of Australië;
 • Of wanneer je een International Bacccalaureate hebt;
 • Of - voor Nederlandse studenten - als je een vwo-diploma hebt of een Engelstalige bachelor aan een Nederlandse universiteit hebt afgerond.

Door maatregelen in het kader van het coronavirus kan het zo zijn dat je jouw bachelordiploma niet kunt behalen voor 1 september 2020. In dat geval kun je, als je aan de twee volgende voorwaarden voldoet, toch beginnen met de Educatieve master per 1 september 2020:

 • Je hebt op 1 oktober 2020 alle studieonderdelen van je bachelor met een voldoende afgerond op maximaal 15 EC na. Met andere woorden: je moet dan minimaal  165 EC van de 180 EC behaald hebben. Op 1 oktober 2020 voert de onderwijsadministratie van het ICLON een controle uit.
 • Je moet je bachelordiploma uiterlijk 31 augustus 2021 behaald hebben. Op 1 september 2021 voert de onderwijsadministratie van het ICLON een controle uit.

Let op! 
De tweejarige Educatieve master wordt als erg intensief ervaren. Het afronden van je bachelor tegelijk met het starten van de Educatieve master zal dus extra veel tijd en inzet van je eisen. We adviseren je dan ook nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de studieadviseur. Met haar kun je de best passende opleidingsroute voor jouw persoonlijke situatie bespreken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.