Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing (MA) (120EC)

Collegegeld

Voor de Educatieve master aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld van €2.530 in collegejaar 2024-2025 (zowel voltijd als deeltijd). Dit geldt ook voor studenten die de opleiding volgen om een tweede eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen.

Voor studenten van buiten Nederland met de nationaliteit van een land uit de EER, Suriname of Zwitserland (indien toelaatbaar) geldt geen hoger tarief.                           

Voor de volledige informatie over de hoogte van het collegegeld zie deze pagina

Overige kosten

  • Kosten van boeken en andere leermiddelen bedragen tussen de €200 en €300.
  • Vanuit de master wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.
  • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven krijgen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente.

Studiebeurzen en leningen

Studiefinanciering

Als je jonger bent dan 30 jaar en afkomstig bent uit de EU/EEA of Zwitserland, dan heb je misschien recht op een Nederlandse studielening (studiefinanciering) om je collegegeld te betalen.

Financiële ondersteuning lerarenopleiding

Er zijn diverse financiële ondersteuningsregelingen specifiek voor studenten die van plan zijn om leraar in het voortgezet onderwijs te worden. Of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming, hangt af van jouw persoonlijke situatie en het opleidingstraject dat je gaat doen. Informatie over tegemoetkoming en subsidies voor leraren staat vermeld op de website van DUO. Wij zouden je willen adviseren deze informatie goed door te lezen om te kijken wat op jou van toepassing is. Vul ook de rekenhulp leraren in om snel een indicatie te krijgen van de regelingen die mogelijk op jou van toepassing zijn. Ook op de website Onderwijsloket vind je een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden voor het financieren van een lerarenopleiding.

Ben je al bevoegd?

Kijk dan of je in aanmerking komt voor de Lerarenbeurs.

CROHO-code

Voor het aanvragen van verschillende tegemoetkoming wordt gevraagd om de CROHO-code van jouw opleiding aan te geven. Hierbij een overzicht:

  • Educatie in de Taal en cultuurwetenschappen: 68536
  • Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen: 68532

Kosten pre-master of schakelprogramma

Heb je je aangemeld voor de master en heb je een toelatingsbesluit ontvangen waarin staat dat je een pre-master of schakelprogramma moet afronden voordat je kunt beginnen met de master? Kijk dan op de volgende website onder het kopje ‘Instellingstarief premaster of schakelprogramma’ voor informatie over de kosten voor een pre-master of schakelprogramma.

Direct naar

>> Toelatingseisen
>> Deadlines voor aanmelden
>> Benodigde documenten
>> Aanmeldingsprocedure
>> Pre-master
>> Collegegeld

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.