Universiteit Leiden

nl en

Filosofie (BA)

Studieprogramma

Binnen de opleiding Filosofie richt je je op verschillende deelgebieden binnen de westerse filosofie.

Programmaoverzicht

In de eerste drie semesters maak je kennis met de belangrijkste deelgebieden van de westerse Filosofie:

  • Antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
  • Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte
  • Epistemologie en wetenschapsfilosofie
  • Metafysica
  • Logica en taalfilosofie
  • Philosophy of Mind
  • Ethiek en politieke filosofie
  • Cultuurfilosofie
  • Wijsgerige antropologie
  • Vergelijkende wijsbegeerte

Tijdens de rest van je bachelor studie specialiseer je je in één van deze gebieden.

Hannah Groennou

Student

Hannah Groennou

"Ik vond filosofie al op de middelbare school heel leuk, omdat je leert om kritisch en op verschillende manieren naar standpunten en onderwerpen te kijken. Filosofie stelt me ertoe in staat om niet alles direct aan te nemen en om onderwerpen vanuit meerdere wereldbeelden te bekijken. In de opleiding worden we gemotiveerd om kritisch na te denken en je eigen aannames in twijfel te trekken. Er wordt niet gezegd hoe iets werkt en wat je moet geloven; je wordt juist aangemoedigd om zelf een oordeel te vellen."

Joep Rovers

Eerstejaars student

Joep Rovers

"In het eerste jaar doe je veel basiskennis op door historische overzichtsvakken, zoals de geschiedenis van de moderne filosofie en de klassieke filosofie. Ook ga je oefenen met essayvragen, zodat we in de jaren daarop zelfstandig essays kunnen schrijven. Het vak Logica gaat over de geldigheid van redeneringen, omdat logica aan de hand van formules werkt, vond ik het soms lastig. Maar door veel te oefenen met deze formules kreeg ik het wel onder de knie. De ethiekrichting vind ik het meest interessant en gaat voornamelijk over hoe de samenleving in elkaar zit en waarom iets wel of niet werkt in de samenleving. Tijdens de studie is er veel aandacht voor de actualiteit en diversiteitsvraagstukken. Het liefst ga ik na mijn studie promoveren."

Bekijk Victor Gijsbers' videoserie op YouTube.

Een aantal vakken uitgelicht

In de Griekse en Romeinse filosofie maak je kennis met het gedachtengoed van onder meer Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, de Stoa en het Scepticisme. Bij middeleeuwse filosofie krijg je inzicht in de ontwikkeling van het denken over thema’s zoals individualiteit, causaliteit en deugdethiek, waarbij de Latijnse, Grieks- Byzantijnse, Joodse en Arabische bijdragen worden vergeleken.

Je krijgt een inleiding in de belangrijkste problemen en thema’s van de filosofie van de Verlichting. Vervolgens bestudeer je aan de hand van de verlichtingsfilosofie van Hobbes, Locke en Rousseau de grondslagen van het moderne liberalisme.

De ethiek analyseert en doordenkt de rechtvaardiging van normen voor menselijk handelen. Daarbij gaat het om vragen als: hoe behoren we te leven, wat is moreel handelen en hoe rechtvaardigen we onze antwoorden op deze vragen?

Gedetailleerd programma

Hieronder vind je een overzicht van het curriculum. Wil je een gedetailleerde beschrijving van de vakken? Bezoek dan onze Studiegids. Let op: dit is het programma van het huidige studiejaar. Het programma van volgend jaar kan verschillen.

Klik op de loep voor een vergroting.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Bovenop de keuzevrijheid die je hebt in vakken binnen de opleiding, is er in het derde jaar van je studie ook nog een minorruimte van 30 studiepunten. Je mag zelf bepalen hoe je die invult. Denk bijvoorbeeld aan:

Verdiep je kennis met extra colleges bij je eigen opleiding of kies bij een andere opleiding een vak dat past bij jouw specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van literatuur of geschiedenis. Je maakt je keuze uit speciaal samengestelde pakketten (er zijn meer dan vijftig minoren), maar je kunt ook zelf een pakket samenstellen.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie, internationaal bedrijf of ontwikkelingsorganisatie. Dit is een goede manier om werkervaring op te doen. De inhoud van de stage spreek je af met je studiecoördinator. Onze Studenten Loopbaan Service helpt je graag om een geschikte stageplek te vinden. 

Alleen in Leiden kun je je wetenschappelijke én kunstzinnige talenten tegelijk ontwikkelen. Naast je studie in Leiden kun je vakken volgen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Een studieperiode in het buitenland is een goede manier om je horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. En heel belangrijk: je leert internationaal te denken. Je kunt dat doen in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma. Er zijn ook beurzen beschikbaar voor een dergelijk verblijf in het buitenland.

Leerlingen begeleiden, helpen en enthousiasmeren: dit alles staat centraal in het werk van de leraar. Als docent kun je je liefde voor je vak overbrengen op jonge mensen. 
Met de educatieve minor, die aansluit bij opleidingen die ook een schoolvak zijn, ben je gekwalificeerd om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t. Dat is mooi meegenomen, want er is dringend behoefte aan universitaire docenten. Bovendien is het een uitstekende voorbereiding op de educatieve master en voor een toekomst in het onderwijs.

Een inleiding in de logica door Victor Gijsbers

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.