Universiteit Leiden

nl en

Filosofie (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Filosofie bestudeer je de theorieën van klassieke en hedendaagse denkers. Je ontwikkelt een kritische houding, en leert gestructureerd nadenken, nauwkeurig redeneren en zorgvuldig formuleren.

Opbouw van de bacheloropleiding

Je maakt kennis met alle vakgebieden van de filosofie zoals die in Leiden wordt beoefend. Je volgt een verplicht oriënterend programma met inleidende vakken, zodat je een goede indruk krijgt van de inhoud van de opleiding. Ook oefen je een aantal voor filosofen belangrijke academische vaardigheden.

In het derde jaar kies je een van de vier specialisaties: Geschiedenis van de filosofie, Theoretische filosofie, Filosofie van mens, techniek en cultuur of Ethiek en politieke filosofie. Ook schrijf je zelfstandig een eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt een probleem of vraag helder onder woorden brengen, een strategie bedenken om de vraag te beantwoorden, zelfstandig de benodigde informatie zoeken en verwerken, en op heldere wijze hiervan schriftelijk verslag doen.

Voorbeelden van werkstuktitels

  • Onwetendheid en verantwoordelijkheid. Een essay tegen scepticisme 
  • Wittgenstein versus Turing: zijn tegenspraken in de logica schadelijk?
  • Power, the Other, and the future. Ethics and phenomenology in Nietzsche and Levinas
  • Educating the next generation citizens: can we teach lessons on cosmopolitanism and patriotism simultaneously?
     

Tim vertelt je alles over de opleiding Filosofie

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderwijsvormen

Als voltijdstudent studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Bij Filosofie heb je ongeveer 21 uur per week college en tutorials. De rest van de studieweek besteed je aan zelfstudie: voorbereiding van colleges door literatuurstudie en opdrachten, voorbereiding van schriftelijke tentamens en schrijven van papers.

In deeltijd
De opleiding Filosofie kan ook in deeltijd worden gevolgd. In de eerste helft van de bachelor kun je colleges in de avonduren volgen. Voor het vervolg van de studie is alleen dagonderwijs mogelijk.

Hannah Groennou

Student

Hannah Groennou

"In het eerste jaar begin je met introducerende vakken. Zo bouw je je kennis voor een goede basis. Je hebt dan best veel contacturen, omdat je veel discussieert over de stof in werkgroepen. Deze colleges geven je de mogelijkheid om direct toe te passen wat je hebt geleerd. Je leert dan dus niet alleen veel over filosofie, maar ook hoe je de stof kunt bediscussiëren en hoe je de nodige informatie uit teksten haalt. In je tweede en derde jaar ga je je verdiepen in die kennis en schrijf je essays over onderwerpen die jij interessant vindt. Zo vind ik zelf moderne politieke filosofie het interessantst en schrijf ik graag over diens intersectie met sociale problemen, over hoe je na kan denken over de politieke en sociale problemen van over de hele wereld."

Anouk van der Vlis

Student Filosofie

Anouk van der Vlis

"De eerste anderhalf jaar volg je een vast programma, waarin de basis van de filosofie aan bod komt. Die basis heb je nodig om iets zinnigs over de stof te kunnen zeggen. Daarna ben je vrij om de rest van je studie zelf in te vullen en kies je een specialisatie. Ik vind het erg fijn om zoveel ruimte te hebben voor mijn persoonlijke interesses."

"Als specialisatie heb ik gekozen voor Ethiek en Politiek, waar we actuele kwesties op een filosofische manier beschouwen. Zo ontwikkel je een andere kijk op de zaken dan bijvoorbeeld in het nieuws naar voren komt."

Frank Chouraqui

Docent

Frank Chouraqui

"Mijn onderzoek en onderwijs vallen onder Filosofische Antropologie en Continentale Filosofie. Eenvoudig gezegd houd ik mij bezig met de plaats van de mens in de wereld, en wat de menselijke ervaring om te leven zo speciaal maakt."

"Daardoor ben ik ook geïnteresseerd in de rol van de realiteit in ons leven: kijken we naar de wereld met angst, verlangen, nieuwsgierig? En wat zegt dat over de manier waarop we over de realiteit denken? In filosofische termen begeef ik mij op het terrein van de ontologie."

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.