Universiteit Leiden

nl en

Chinastudies (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Chinastudies kun je de Chinese regio in alle opzichten bestuderen, van taal tot economie en van geschiedenis tot literatuur. Met kennis van de taal als basis kun je doordringen tot alle mogelijke aspecten van zowel het moderne als het premoderne karakter van dit machtige land.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur, en politiek en maatschappij. De nadruk ligt op taalverwerving: je gaat hard aan de slag om het schrift en de taal zelf te leren. Aan het einde van je eerste jaar ben je in staat een eenvoudig gesprek in het Mandarijn te voeren en om korte teksten (in traditionele karakters) te lezen en te schrijven. 

In het tweede en derde jaar blijft taalverwerving een belangrijk onderdeel van je studie en leer je ook de vereenvoudigde karakters. Daarnaast ga je in het tweede jaar naar China of Taiwan! Je hebt binnen de studie veel ruimte om je eigen accent aan je studie te geven. De vrije keuzeruimte die de studie biedt, kun je naar eigen voorkeur benutten.

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp sluit aan bij een derdejaars college en kies je op basis van je eigen interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van je bevindingen.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Chinees grafisch ontwerp in de 20e eeuw
  • Godsdienstvrijheid in Xinjiang
  • Humor in premoderne Chinese teksten
  • China’s increasing influence in the IMF and the World Bank

Nieuwsgierig? Bekijk thuis de studiematerialen

Om een idee te krijgen over hoe de taalcolleges eruitzien, kun je hier opdrachten maken uit les 5 van de methode Integrated Chinese 4th Edition. Je kunt dit bestand printen om de tekens te leren die in deze les voorkomen. Deze methode wordt ook bij de studie gebruikt. Daarnaast kun je ook de klanken van het Chinees oefenen. Hier staat een uitleg over de medeklinkers, dat uit het boek Grammatica van het Mandarijn komt. Om de klinkers te oefenen, kun je oefening 22 doen. Je kunt de audio van deze oefening hier vinden.

Als je een goede indruk wilt krijgen van de inhoud van Chinastudies, kan je ook mini-colleges volgen bij het Online Proefstuderen.

Voor het inhoudelijke vak Chinese geschiedenis tot 1911 is het boek The Open Empire: A History of China to 1800 van Valerie Hansen verplicht. Als je hier interesse in hebt, is het boek misschien te leen in een bibliotheek bij jou in de buurt. Dit boek is ook online verkrijgbaar, waarbij je vaak het eerste hoofdstuk kunt lezen.

Oskar Meijer

Student

Oskar Meijer

"Er is geen enkel vak dat ik niet interessant vind. Het is ontzettend leuk om de taal te leren en ik merk dat naarmate het jaar vordert, steeds meer op z’n plek valt. Ik ga steeds meer begrijpen en alle puzzelstukjes komen samen."

"In het begin had ik wel moeite met het leren van de karakters. Het is veel herhalen en dat vraagt discipline. Dat heb ik me in de loop van het jaar eigen gemaakt en nu heb ik een zekere routine gevonden. Dan is het goed te doen. De docenten zijn enthousiast en weten waar ze het over hebben. Ze hebben vaak lang in China of Taiwan gezeten of komen daar zelfs vandaan en hebben daardoor kennis die je niet uit het boek leert."

Jan Anne van der Veer

Alumnus

Jan Anne van der Veer

"In het derde jaar van de studie heb je de mogelijkheid in China of Taiwan te studeren. Dat raad ik iedereen aan, want dan zie je de Chinese cultuur met je eigen ogen. Maar ook voor je taalontwikkeling is het goed. Het is verleidelijk om tijdens die periode met internationale studenten in het Engels te praten, maar ik koos er bewust voor zoveel mogelijk met Chinese studenten op te trekken. Ook raad ik aan tijd vrij te maken om te reizen. Je ontdekt dan zoveel meer van China."

Jue Wang

Docent

Jue Wang

"Mijn doel is studenten de Chinese economie beter te laten begrijpen en te laten zien wat deze betekent voor de rest van de wereld. Zo bereiden studenten zich voor op het werken en wonen in een wereld die zich in toenmende mate bezighoudt met China, Aziatische economieën en andere opkomende markteconomieën."

"Daarnaast is het ook belangrijk om de Chinese cultuur, taal, godsdienst, geschiedenis en politiek te bestuderen. In Leiden bieden wij een zeer uitgebreid programma aan waarbij we deze én andere aspecten belichten. Het is daarom één van de beste opleidingen in Europa die zich op China richt."

Onderwijsvormen

Als student Chinastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je hebt gemiddeld 15 uur per week college; de rest van de tijd heb je nodig om die colleges voor te bereiden, opdrachten uit te werken en natuurlijk om karakters te leren. 

In een hoorcollege licht de docent een thema of een onderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. Voor werkcolleges schrijf je werkstukken en houd je referaten ofwel spreekbeurten.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt met locaties in Leiden en Den Haag, gericht op het creëren van een inclusieve en diverse leeromgeving. Naast het organiseren van korte lezingen over onderwerpen gerelateerd aan diversiteit en inclusie, helpt de POPcorner studenten bij het ontwikkelen van studievaardigheden door middel van workshops, het creëren van sociale netwerken, het stellen van persoonlijke en academische doelen en kennismaken met universitaire diensten en faciliteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.