Universiteit Leiden

nl en

Chinastudies (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Chinastudies kun je de Chinese regio in alle opzichten bestuderen, van taal tot economie en van geschiedenis tot literatuur. Met kennis van de taal als basis kun je doordringen tot alle mogelijke aspecten van zowel het moderne als het premoderne karakter van dit machtige land.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur, en politiek en maatschappij. De nadruk ligt op taalverwerving: je gaat hard aan de slag om het schrift en de taal zelf te leren. Aan het einde van je eerste jaar ben je in staat een eenvoudig gesprek in het Mandarijn te voeren en om korte teksten (in traditionele karakters) te lezen en te schrijven. 

In het tweede en derde jaar blijft taalverwerving een belangrijk onderdeel van je studie en leer je ook de vereenvoudigde karakters. In het tweede jaar ga je naar China of Taiwan! Daarnaast heb je binnen je studie veel ruimte om je eigen accent aan je studie te geven. De vrije keuzeruimte die de studie biedt, kun je ook naar eigen voorkeur benutten.

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp kies je op basis van je eigen interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van je bevindingen.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Chinees grafisch ontwerp in de 20e eeuw.
  • Godsdienstvrijheid in Xinjiang
  • Humor in premoderne Chinese teksten
  • China’s increasing iinfluence in the IMF and the World Bank

Oskar Meijer

Student

Oskar Meijer

"Er is geen enkel vak dat ik niet interessant vind. Het is ontzettend leuk om de taal te leren en ik merk dat naarmate het jaar vordert, steeds meer op z’n plek valt. Ik ga steeds meer begrijpen en alle puzzelstukjes komen samen."

"In het begin had ik wel moeite met het leren van de karakters. Het is veel herhalen en dat vraagt discipline. Dat heb ik me in de loop van het jaar eigen gemaakt en nu heb ik een zekere routine gevonden. Dan is het goed te doen. De docenten zijn enthousiast en weten waar ze het over hebben. Ze hebben vaak lang in China of Taiwan gezeten of komen daar zelfs vandaan en hebben daardoor kennis die je niet uit het boek leert."

Jue Wang

Docent

Jue Wang

"Mijn doel is studenten de Chinese economie beter te laten begrijpen en te laten zien wat deze betekent voor de rest van de wereld. Zo bereiden studenten zich voor op het werken en wonen in een wereld die zich in toenmende mate bezighoudt met China, Aziatische economieën en andere opkomende markteconomieën."

"Daarnaast is het ook belangrijk om de Chinese cultuur, taal, godsdienst, geschiedenis en politiek te bestuderen. In Leiden bieden wij een zeer uitgebreid programma aan waarbij we deze én andere aspecten belichten. Het is daarom één van de beste opleidingen in Europa die zich op China richt."

Jan Anne van der Veer

Alumnus

Jan Anne van der Veer

"In het derde jaar van de studie heb je de mogelijkheid in China of Taiwan te studeren. Dat raad ik iedereen aan, want dan zie je de Chinese cultuur met je eigen ogen. Maar ook voor je taalontwikkeling is het goed. Het is verleidelijk om tijdens die periode met internationale studenten in het Engels te praten, maar ik koos er bewust voor zoveel mogelijk met Chinese studenten op te trekken. Ook raad ik aan tijd vrij te maken om te reizen. Je ontdekt dan zoveel meer van China."

Onderwijsvormen

Als student Chinastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je hebt gemiddeld 15 uur per week college; de rest van de tijd heb je nodig om die colleges voor te bereiden, opdrachten uit te werken en natuurlijk om karakters te leren.

In een hoorcolleges licht de docent een thema of een onderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. Voor werkcolleges schrijf je werkstukken en houd je referaten ofwel spreekbeurten.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden