Universiteit Leiden

nl en

Chinastudies (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Chinastudies kun je de Chinese regio in alle opzichten bestuderen, van taal tot economie en van geschiedenis tot literatuur. Met kennis van de taal als basis kun je doordringen tot alle mogelijke aspecten van zowel het moderne als het premoderne karakter van dit machtige land. Vanaf het tweede jaar kun je keuzevakken kiezen waarmee je een eigen richting geeft aan je opleiding.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar begin je je een goed beeld te vormen van China. Je volgt inleidende colleges in de verschillende deelgebieden, zoals literatuur en cultuur, en politiek en maatschappij. Je besteedt ook veel tijd en aandacht aan taalverwerving, en gaat hard aan de slag om het schrift en de taal zelf te leren. Aan het einde van je eerste jaar ben je in staat een eenvoudig gesprek in het Mandarijn te voeren en om korte teksten (in traditionele karakters) te lezen en te schrijven.

In het tweede en derde jaar heb je veel ruimte om je eigen accent aan de studie te geven. Je kunt via keuzevakken en via je vrije keuzeruimte in het derde jaar je eigen interesses volgen en je kennis over een bepaald thema verdiepen. Daarnaast blijft taalverwerving een belangrijk onderdeel van je studie. Je leert in deze jaren ook de vereenvoudigde karakters. In het tweede jaar heb je de mogelijkheid om naar China of Taiwan te gaan en je Chinees op een hoger niveau te brengen.

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk. Hiermee laat je zien dat je een academicus bent, en je past de kennis en vaardigheden toe die je in je opleiding hebt geleerd. Je toont in je werkstuk dat je gericht informatie kunt zoeken, deze kritisch kunt analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag kunt doen van je bevindingen Het onderwerp, dat aansluit bij een derdejaars college, kies je op basis van je eigen interesse.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Chinees grafisch ontwerp in de 20e eeuw
  • China’s increasing influence in the IMF and the World Bank 
  • The influence of adoptive parents on the ethnic identity of Dutch Chinese adoptees
  • Perspectives of Dutch Consultancies on Business Culture in Mainland China
  • Gedoemd tot de marge? Inheemse literatuur in Taiwan
  • The Difficulties that the #MeToo Movement encounters in China
  • Rutte als moraalridder van het confucianisme

Nieuwsgierig? Bekijk thuis de studiematerialen

Om een idee te krijgen over hoe de taalcolleges eruitzien, kun je hier opdrachten maken uit les 5 van de methode Integrated Chinese 4th Edition. Je kunt dit bestand printen om de tekens te leren die in deze les voorkomen. Deze methode wordt ook bij de studie gebruikt. Daarnaast kun je ook de klanken van het Chinees oefenen. Hier staat een uitleg over de medeklinkers, dat uit het boek Grammatica van het Mandarijn komt. Om de klinkers te oefenen, kun je oefening 22 doen. Je kunt de audio van deze oefening hier vinden.

Als je een goede indruk wilt krijgen van de inhoud van Chinastudies, kan je ook mini-colleges volgen bij het Online Proefstuderen.

Voor het inhoudelijke vak Chinese geschiedenis tot 1911 is het boek The Open Empire: A History of China to 1800 van Valerie Hansen verplicht. Als je hier interesse in hebt, is het boek misschien te leen in een bibliotheek bij jou in de buurt. Dit boek is ook online verkrijgbaar, waarbij je vaak het eerste hoofdstuk kunt lezen.

Oskar Meijer

Student

Oskar Meijer

"Er is geen enkel vak dat ik niet interessant vind. Het is ontzettend leuk om de taal te leren en ik merk dat naarmate het jaar vordert, steeds meer op z’n plek valt. Ik ga steeds meer begrijpen en alle puzzelstukjes komen samen."

"In het begin had ik wel moeite met het leren van de karakters. Het is veel herhalen en dat vraagt discipline. Dat heb ik me in de loop van het jaar eigen gemaakt en nu heb ik een zekere routine gevonden. Dan is het goed te doen. De docenten zijn enthousiast en weten waar ze het over hebben. Ze hebben vaak lang in China of Taiwan gezeten of komen daar zelfs vandaan en hebben daardoor kennis die je niet uit het boek leert."

Jan Anne van der Veer

Alumnus

Jan Anne van der Veer

"In het derde jaar van de studie heb je de mogelijkheid in China of Taiwan te studeren. Dat raad ik iedereen aan, want dan zie je de Chinese cultuur met je eigen ogen. Maar ook voor je taalontwikkeling is het goed. Het is verleidelijk om tijdens die periode met internationale studenten in het Engels te praten, maar ik koos er bewust voor zoveel mogelijk met Chinese studenten op te trekken. Ook raad ik aan tijd vrij te maken om te reizen. Je ontdekt dan zoveel meer van China."

Jue Wang

Docent

Jue Wang

"Mijn doel is studenten de Chinese economie beter te laten begrijpen en te laten zien wat deze betekent voor de rest van de wereld. Zo bereiden studenten zich voor op het werken en wonen in een wereld die zich in toenmende mate bezighoudt met China, Aziatische economieën en andere opkomende markteconomieën."

"Daarnaast is het ook belangrijk om de Chinese cultuur, taal, godsdienst, geschiedenis en politiek te bestuderen. In Leiden bieden wij een zeer uitgebreid programma aan waarbij we deze én andere aspecten belichten. Het is daarom één van de beste opleidingen in Europa die zich op China richt."

Onderwijsvormen

Als student Chinastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je hebt gemiddeld 15 uur per week college; de rest van de tijd heb je nodig om die colleges voor te bereiden, opdrachten uit te werken en natuurlijk om karakters te leren. 

In een hoorcollege licht de docent een thema of een onderwerp toe, zodat je aantekeningen kunt maken en vragen kunt stellen. Voor werkcolleges schrijf je werkstukken en houd je referaten ofwel spreekbeurten.

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.