Universiteit Leiden

nl en

Biologie (BSc)

Studieprogramma

De bachelor Biologie houdt zich bezig met de levende natuur. Zo bestudeer je het leven op cellulair- en moleculair niveau en verdiep je onder andere in de diversiteit van planten en dieren.

Studieopbouw en vakgebieden

In de eerste anderhalf jaar ontwikkel je basiskennis en vaardigheden binnen de verschillende vakgebieden. Vanaf het tweede jaar heb je volop keuzeruimte om de richting te kiezen die je interessant vindt. 

Jaar 1

 • 13 EC Moleculaire biologie en Immunobiologie
 • 13 EC Cel- en microbiologie
 • 13 EC Biodiversiteit en evolutie
 • 6 EC Organismen van dieren en planten
 • 11 EC Ecologie, milieu- en gedragsbiologie
 • 3 EC Wetenschapscommunicatie
 • 1 EC Studieloopbaanoriëntatie

Jaar 2

 • 30 EC Verplichte vakken
 • 30 EC Keuzevakken

Jaar 3

 • 6 EC Verplichte vakken
 • 30 EC Keuzeruimte of samengesteld vakkenpakket
 • 24 EC Bachelor onderzoeksproject

Een aantal vakken uitgelicht

Microbiologie en Immunobiologie

In dit vak besteed je hoofdzakelijk aandacht aan bacteriën en schimmels. Tijdens de colleges ga je in op de anatomie van micro-organismen en de functie en organisatie van hun organellen en celwanden. Ook komen de bijzondere eigenschappen van micro-organismen en macromoleculen en de onderlinge communicatie en communicatie met de omgeving aan bod.

Biodiversiteit Plant

Je maakt kennis met de enorme biodiversiteit. Zo leer je over de bouw van eencelligen, meercellige planten en schimmels, zoals paddenstoelen. Met praktische opdrachten en voorbeelden leer je kenmerkende structuren te herkennen en vast te leggen middels tekeningen.

Ecologie, Gedrag en Milieu

Welke interacties tussen organismen (waaronder de mens) zijn bepalend voor veranderingen in onze natuurlijke omgeving? Welke processen spelen een rol bij de ontwikkeling, de regulering en de organisatie van gedrag? Welke invloed hebben de menselijke activiteiten op stoffencycli en energiestromen? Onder andere deze vragen krijgen aandacht in deze cursus.

Academische vaardigheden: Bio-ethiek en On Being a Scientist

In deze cursus leer je kritisch te reflecteren op de ethische en maatschappelijke aspecten van de beroepspraktijk van de bioloog. Na een korte inleiding in de bekendste ethische theorieën en de toepassing hiervan op de biologie komen verschillende ethische kwesties aan de orde.

Moleculaire biologie

Aan het eind van deze cursus begrijp je het werkveld van moleculaire biologie. Je leert onder andere de principes van recombinant-DNA-technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als modelsysteem. Ook ben je in staat zelfstandig eenvoudige moleculairbiologische experimenten uit te voeren.

Immunobiologie

Hier leer je de functies van verschillende celtypen van het immuunsysteem kennen en leer je de samenhang tussen immunobiologische processen en de verstoring van die processen bij infectie-, ontstekings- en auto-immuunziekten, allergieën en kanker. Je krijgt inzicht in immunodetectiemethoden en in het opzetten van experimenten.

Academische vaardigheden: General Research Skills

In deze cursus leer je zelfstandig een onderzoeksvraag en opzet te formuleren. Je verdiept je in het analyseren van resultaten, het presenteren van je bevindingen en het rapporteren.

Bekijk alle vakken in de studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Wie je toekomstige werkgever wordt, hangt mede af van de richting die je tijdens je studie kiest. De eerste anderhalf jaar van je studie volg je een vast schema. Het eerste jaar is breed georiënteerd en inleidend van aard. Je specialiseert je in het tweede jaar. In je derde jaar heb je een vrije keuzeruimte die zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, assistentschappen of met vakken in het buitenland.

Je mag je keuzeruimte (in totaal 30 studiepunten) invullen met een minor. Dat is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving en nieuwe mensen en culturen kennen. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

De laatste 5 maanden van de opleiding doe je een onderzoeksproject bij een wetenschappelijke onderzoeksgroep. Deze periode is de eerste keer dat je echt zelfstandig een eigen onderzoek mag uitvoeren en alle facetten van de onderzoekscyclus doorloopt. De inhoud van het onderzoek spreek je af met een onderzoeker van de afdeling waar je je bachelorproject gaat uitvoeren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.