Universiteit Leiden

nl en
Biologie - Universiteit Leiden - Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Biologie (BSc)

Over de opleiding

Biologie is een brede studie met uiteenlopende onderwerpen en methodieken. In de eerste anderhalf jaar ontwikkel je een stevige wetenschappelijke basis en leer je verschillende werkvelden beter kennen. Halverwege je bachelor ga je je meer specialiseren.

Opbouw van de bacheloropleiding

De Biologiebachelor is een driejarige studie.  De eerste anderhalf jaar van de bachelor volg je een programma dat bestaat uit een vast curriculum. In deze periode worden vakken gegeven die voor elke bioloog essentieel zijn. Gedurende de bacheloropleiding wordt veel aandacht besteed aan studieloopbaanoriëntatie, zodat je goed voorbereid bent op de volgende stap in je carrière.

Je volgt vakken uit zes thema’s:

 • Fundamenten van het Leven
 • De Cel
 • Project Popularisering van Wetenschap
 • Tree of Life
 • Het Organism
 • Het Organisme en Omgeving.

Naast je biologievakken volg je ook vakken als wiskunde en statistiek. Biologie studeren kost je een volle werkweek van 42 uur, gemiddeld 30 contacturen per week en 12 uur voor zelfstudie.

Na de basisvakken in de eerste helft van het tweede jaar (o.a. Moleculaire technieken, Evolutionaire analyse, Systeem Biologie en Bio-ethiek) staan verdieping en persoonlijke invulling van je vrijekeuzeruimte centraal in het tweede en derde jaar. Je vrijekeuzeruimte kun je gebruiken om je te verdiepen in je favoriete vakgebied. Voorbeelden van specialisaties zijn Moleculaire Biotechnologie, Gedragsbiologie, Moleculair Plantenonderzoek en Ecologisch onderzoek. Daarnaast kun je als student-assistent een bijdrage leveren aan het onderwijs.

In de eerste helft van het derde jaar heb je vrijekeuzeruimte van 30 studiepunten (EC).  Je kunt deze grotendeels naar eigen voorkeur invullen met een minor of keuzevakken en je hebt de gelegenheid in het buitenland te gaan studeren. De bacheloropleiding sluit je af met het Bachelor Research Project, waarin je je verworven kennis en vaardigheden toepast.

Welk vak spreekt Kyra het meest aan?

Ouderejaars

Welk vak spreekt Kyra het meest aan?

‘Docenten maken ons heel erg enthousiast, zij hebben zoveel passie voor hun vakgebied. Zelf vind ik microbiologie het leukste en dan vooral moleculaire genetica: knippen in DNA, allerlei dingen ontdekken onder de microscoop en verschillende genen onderscheiden.’

Waar wordt je bij deze opleiding voor opgeleid?

Maurijn van der Zee (docent)

Waar wordt je bij deze opleiding voor opgeleid?

‘Biologen zijn heel goed in het oplossen van maatschappelijke problemen als de varkensgriep, een virus dat van dieren op mensen kan overspringen. Vaak komen biologen met de oplossing om verspreiding te voorkomen.’

Onderwijsvormen

Per week heb je rond de 30 contacturen, ongeveer gelijk verdeeld over colleges en practica. Daarnaast besteed je wekelijks ongeveer 12 uur aan zelfstudie met het maken van opdrachten en het voorbereiden van colleges.

 • Hoorcolleges. Gedreven docenten presenteren de leerstof en verbinden die met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
 • Werkcolleges. Kleine groepen gaan onder leiding van ouderejaarsstudenten en promovendi in op de stof van het hoorcollege. In de werkgroepen lever je een actieve bijdrage door vragen te stellen, te discussiëren en een presentatie te geven.
 • Zelfstudie. Thuis werk je aan opdrachten die kunnen meetellen voor het eindcijfer van het vak.
 • Experimenteren. Tijdens de practica werk je aan je onderzoeksvaardigheden. Je leert hoe je proeven ontwerpt, uitvoert en moet interpreteren om tot de juiste conclusies te komen.
 • Excursies. Tijdens sommige vakken doe je veldwerk of ga je op excursie naar bijvoorbeeld Artis, Sealife of andere (natuurhistorische) musea.

Studiebegeleiding

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling zijn er verschillende mensen en afdelingen bij de Universiteit Leiden die je daarbij kunnen helpen. De studieadviseur of studiecoördinator van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Alles over begeleiding en advies

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden