Universiteit Leiden

nl en

Biologie (BSc)

Benodigde documenten

Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Biologie heb je meerdere documenten nodig. Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt.

Verplichte documenten voor iedereen

  1. Kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.
  2. Kopie van diploma’s en cijferlijsten.
  3. Nederlandse verblijfsvergunning (indien van toepassing).

Extra benodigde documenten bij verzoek tot toelating

Geeft jouw diploma niet direct toegang tot een bachelor aan de Universiteit Leiden? Dan moet je onderstaande documenten toevoegen aan je toelatingsaanvraag.

  • Allereerst vragen we om scans van deze documenten. Als je wordt toegelaten tot de bachelor ontvang je instructies over hoe je het Admissions Office gewaarmerkte kopieën stuurt.
  • De documenten moeten opgemaakt zijn in de originele taal. Als de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, voeg dan een officiële vertaling in het Engels toe.
  • Als je je opleiding nog niet hebt voltooid, vermeld dan de verwachte afstudeerdatum en voeg een actuele cijferlijst toe.
  • International Baccalaureate-studenten adviseren wij ook om hun verwachte cijfers op te sturen.
  • European Baccalaureate-studenten dienen de onderwerpen te vermelden waarin zij hun schriftelijke en mondelinge examens zullen afleggen.
  • Colloquium doctum-aanvragers moeten ook cijferlijsten indienen van elke niet-afgeronde opleiding.

Je mag een toelatingsaanvraag indienen voordat je de uitslag hebt van je taaltoets. Als een taaltoets vereist is en je tot de bachelor wordt toegelaten, zal het resultaat van de vereiste taaltoets als toelatingsvoorwaarde worden opgenomen in het toelatingsbesluit.

Benoem hierin opleidingen, relevante buitenschoolse activiteiten, en (werk)ervaring tot op heden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.