Universiteit Leiden

nl en

Inspirerend en interactief eindejaarsseminar Empirical Legal Studies

Op vrijdag 11 december 2020 vond het eindejaarsseminar van Empirical Legal Studies plaats, uiteraard geheel coronaproof online. Via dit seminar konden collega’s en andere geïnteresseerden op een laagdrempelige manier meer te weten komen over het toepassen van empirische onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap.

Na het welkomstwoord van Helen Pluut werd het seminar afgetrapt door Jouke Tegelaar, promovenda bij Financieel Recht. Zij begon met een presentatie getiteld ‘Experimenteel onderzoek naar een eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag’.

Jouke gaf met haar presentatie aan op welke manier empirisch onderzoek antwoorden kan geven op juridische vraagstukken. Via een persoonlijke ervaring met een derdenbeslag werd zij geconfronteerd met de ingewikkelde formulieren die daarmee gepaard gaan. In het kader van ‘dit kan beter’ heeft zij met Willem van Boom een experiment opgestart. Via dit experiment hebben zij de ervaringen bij het lezen en invullen van alternatieve formulieren gemeten. Hun bevindingen en aanbevelingen hebben zij beschreven in een artikel voor NJB. Een mooi succesverhaal, want de aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd in een wetswijziging.

Onregelmatigheden in faillissementen

Daarna volgde een duo-presentatie van promovenda Jessie Pool en universitair docent Niek Strohmaier, die allebei empirisch onderzoek doen binnen het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Jessie gaf aan de hand van haar eigen kwalitatieve onderzoek naar de rol van de curator bij het signaleren en redresseren van onregelmatigheden in faillissementen een aantal praktische tips voor het doen van interviews. Niek ging in op het fenomeen hindsight bias. Zijn kwantitatieve onderzoeksresultaten tonen aan dat juridische professionals zich laten beïnvloeden door uitkomstinformatie bij het beoordelen van het gedrag en functioneren van bestuurders in zwaar weer.

De veelbelovende jonge onderzoekers wisten via hun presentaties te inspireren. Op een heldere en enthousiaste manier bespraken zij de kansen en uitdagingen van het doen van empirisch-juridisch onderzoek. Er was veel interactie met het publiek en na de presentaties werd verder kennisgemaakt en gediscussieerd in een virtuele ruimte van Wonder.

Enthousiast om meer te leren over Empirical Legal Studies? Op 5 februari 2021 wordt een landelijk congres georganiseerd! Hier lees je daar meer over.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.