Universiteit Leiden

nl en

Niek Strohmaier

Universitair docent

Naam
Dr. N. Strohmaier
Telefoon
+31 71 527 7997
E-mail
n.strohmaier@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2825-2632

Niek Strohmaier behaalde zijn bachelor- en masteropleiding (cum laude) psychologie aan de Universiteit Utrecht, waarna hij in 2016 begonnen is met zijn promotieonderzoek aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de psychologie van juridische en financiële oordeelsvorming in de context van insolventie. Tijdens zijn promotieonderzoek voltooide Niek Strohmaier tevens de Advanced Master Law & Finance (cum laude en valedictorian), ook aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt Niek als Universitair Docent en is tevens verbonden aan advocatenkantoor RESOR te Amsterdam.

Meer informatie over Niek Strohmaier

Niek’s huidige onderzoek richt zich op onbewuste vooringenomenheden (biases) in juridische oordelen t.a.v. bijvoorbeeld causaliteit, voorzienbaarheid, etc., voornamelijk in de context van bestuurdersaansprakelijkheid (binnen en buiten faillissement), maar ook in aansprakelijkheidskwesties in meer brede zin. De onderliggende stelling van zijn onderzoek is dat mensen (en dus ook juristen) geneigd zijn om automatisch en soms onbewust snel en intuïtief morele oordelen te vormen, die vervolgens op een ongewenste manier juridische redeneringen kunnen vertekenen. In essentie is de vraag: in hoeverre hebben juridisch irrelevante morele oordelen onbewust invloed op juridische oordeelsvorming? Niek Strohmaier streeft ernaar ons begrip van dergelijke psychologische processen te vergroten en manieren te ontwikkelen om het risico te verkleinen dat deze processen de juridische besluitvorming beïnvloeden.

Niek is betrokken bij de Leidse onderzoeksgroep ‘Empirical Legal Studies’ en doceert vakken (voor zowel studenten als professionals) in empirische onderzoeksmethoden, ‘psychology for lawyers’, en ‘negotiation & mediation’. Ook geeft hij regelmatig workshops en traingen aan advocaten, mediators en andere professionals die betrokken zijn bij (zakelijke) geschillen.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.26

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • RESOR N.V. Paralegal
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.