Universiteit Leiden

nl en

Faculteiten Sociale Wetenschappen slaan handen ineen voor ethische toetsing

De decanen van de faculteiten in de Sociale en Gedragswetenschappen in Nederland ondertekenden op 14 november een samenwerkingsovereenkomst, waarmee het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen is opgericht. Dit landelijk regieorgaan heeft als doel de ethische toetsing in de sociale en gedragswetenschappen verder te professionaliseren.

Onderzoek naar mensen en hun gedrag, als individu of als onderdeel van een gemeenschap, wordt steeds vooruitstrevender en complexer. Onderzoekers maken gebruik van geavanceerde technieken en sterk uitgebreide en onderling gekoppelde datasets (big data). Ook opereren ze steeds vaker in grote samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams, verspreid over meerdere locaties in Nederland en daarbuiten. Dit roept allerlei vragen op over hoe in deze complexe situaties op een ethische wijze om te gaan met mensen en hun data. De afzonderlijke ethische toetsingscommissies op universiteiten staan zo continu voor nieuwe uitdagingen.

Kennis uitwisselen en ethische dilemma's bespreken

De faculteiten Sociale- en Gedragswetenschappen hebben besloten deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Met een handtekening van de dertien decanen onder een samenwerkingsovereenkomst is op 14 november het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen opgericht. In dit landelijke platform komen de ethische toetsingscommissies van de Nederlandse faculteiten samen om ethische dilemma’s te bespreken, kennis uit te wisselen, en om tot landelijke richtlijnen te komen. Hiermee wordt de kwaliteit van onderzoek versterkt, kan een zorgvuldige omgang met deelnemers aan onderzoek en hun data nog beter gewaarborgd worden, en kunnen nieuwe uitdagingen landelijk opgepakt worden. De samenwerkende partijen onderschrijven onder meer een landelijk geldende ethische code.

Open voor andere disciplines

Het samenwerkingsverband is nadrukkelijk open: ook andere disciplines waarin mens en/of maatschappij worden onderzocht zijn welkom om zich aan te sluiten. Meer informatie over het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen, over de landelijke Ethische Code en over de deelnemende faculteiten is beschikbaar op www.nethics.nl.

Foto boven: de decanen van de dertien faculteiten voor Sociale en Gedrdagswetenschappen bekrachtigden met hun handtekening de samenwerking op het gebied van ethiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.