Universiteit Leiden

nl en

Evaluatie Wet Kinderombudsman

Een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden gaat de evaluatie van de Wet Kinderombudsman uitvoeren. De resultaten van deze wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2017 verwacht.

Het onderzoeksteam zal bestaan uit:

  • Prof. mr. A.G. Castermans, Fac. der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, afd. Burgerlijk Recht
  • Prof. mr. drs. M.R. Bruning, Fac. der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, afd. Jeugdrecht
  • Prof. mr. T. Liefaard, Fac. der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, afd. Jeugdrecht
  • Prof. dr. A.K. Yesilkagit, Fac. Governance and Global Affairs,  Instituut Bestuurskunde
  • Dr. V.E. Pattyn, Fac. Governance and Global Affairs, Instituut Bestuurskunde
  • Prof. dr. J. Mesman, Fac. der Sociale Wetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Algemene en Gezinspedagogiek
  • Mr. dr. K. Klep, Fac. der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, afd. Jeugdrecht.

De toenmalige minister voor Jeugd en Gezin heeft de Eerste Kamer toegezegd om de Wet Kinderombudsman binnen een termijn van circa 5 jaar te evalueren. Het brede bereik van dit onderzoek, als ook de verschillende rechtsgebieden waarbinnen het zich afspeelt vraagt om een aanpak waarbij zowel gekeken wordt naar de rechtswetenschappelijke aspecten van de wet als ook naar de uitwerking daarvan in de praktijk. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire onderzoeksgroep samengesteld waarbij zowel wetenschappers uit verschillende rechtsdisciplines als wetenschappers uit andere vakgebieden zijn betrokken bij de evaluatie (juridisch: internationaal recht, privaatrecht, jeugdrecht; bestuurskunde; pedagogische wetenschappen; antropologie).

Het ministerie van VWS heeft ZonMw verzocht zorg te dragen voor de uitvoering van deze wetsevaluatie. De evaluatie vindt plaats binnen het programma Evaluatie Regelgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.