Universiteit Leiden

nl en

Valérie Pattyn

Universitair docent

Naam
Dr. V.E. Pattyn
Telefoon
+31 70 800 9964
E-mail
v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7844-8858

Valérie Pattyn legt zich toe op beleidsanalyse, geïnformeerd beleid, beleidsevaluatie en beleidsadvisering. Ze doet onderzoek naar de condities die kennis-geïnformeerd beleid faciliteren en verhinderen, en gaat na welke kennisbehoeften beleidsmakers precies hebben. Ze specialiseerde zich in beleidsevaluatie als een specifieke vorm van kennis, en voert zelf geregeld evaluatieonderzoek uit. Daarnaast bestudeert ze de productie en het gebruik van advies geleverd door actoren buiten overheidsdiensten, zoals denktanks, consultants en studiecentra van politieke partijen. Ze heeft een bijzondere interesse voor configurationele comparatieve methoden, en beleidstheoriegedreven-evaluatiemethoden.

Meer informatie over Valérie Pattyn

Meer informatie is te vinden op het Engelstalige profiel van Valérie Pattyn.

Universitair docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.90

Contact

Publicaties

 • Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Editorial Board Member
 • KU Leuven Instituut voor de Overheid Deeltijds docent (10%)
 • Policy Design and Practice Assistant Editor
 • European Group for Public Administration (EGPA) Co-chair Permanent Study Group Policy Design and Evaluation
 • COMPASSS (COMPArative Methods for Systematic cross-caSe analysis) Member Advisory Board
 • Vlaams EvaluatiePlatform (VEP) Lid Coördinatiecomité
 • Vide beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving, evaluati Lid werkgroep beleidsevaluatie
 • Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement Lid redactie
 • Beleidsonderzoek Online Lid kernredactie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.