Universiteit Leiden

nl en

Véél vidi’s voor Leidse onderzoekers

Van de 86 Vidi-onderzoekssubsidies die NWO heeft toegekend, gaan er dertien naar Leiden. Dat is circa 15%, een zeer hoge score. Vijf van de dertien laureaten zijn vrouw. Van de dertien Leidse laureaten gaan er vier naar de faculteit.

Vijf jaar onderzoek doen

Vidi-subsidies gaan naar excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen ze vijf jaar lang onderzoek doen naar het onderwerp dat ze hebben ingediend. Het te ontvangen bedrag is maximaal acht euroton.

De Vidi-laureaten

De volgende dertien Leidse onderzoekers kunnen met hun Vidi aan de slag.

Het verbeteren van minuscule enzymfabriekjes 

Dr. Dennis Claessen – Moleculaire biotechnologie 
Enzymen worden veelvuldig gebruikt in de biotechnologie, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie, maar ook voor de productie van biobrandstoffen. Wij gaan de groei van belangrijke enzymproducenten verbeteren, wat zal leiden tot een meer duurzame productie. 

Voorspelbare variatie in kinderdoseringen 
Prof.dr. Catherijne Knibbe – Farmacologie 
Van geneesmiddeldoseringen voor kinderen is 40-80% niet onderbouwd. Farmacologen en kinderartsen gaan rekenmodellen ontwikkelen om geneesmiddeldoseringen voor elk individueel kind te voorspellen. Hierbij maken ze gebruik van een nieuwe geïntegreerde aanpak bestaande uit geavanceerde statistische methoden en grote datasets.

In vorm voor fotoregulatie 
Dr. Anjali Pandit – Leids Instituut voor Chemie 
Zuurstofproducerende fotosynthetische organismen kunnen schakelen tussen zonlicht doorgeven en zonlicht uitdoven om fotoschade te voorkomen. De onderzoekers gaan met hoge-velden magneet technieken kijken hoe dit mechanisme in detail werkt en wat de aanzet is voor het schakelproces.

The densest matter in nature 
Dr. Alessandro Patruno – Leidse Sterrewacht 
Neutronsterren horen tot de meest extreme objecten die er bestaan in de natuur. Patruno gaat ze bestuderen met röntgentelescopen en een nieuw door hemzelf te bouwen innovatief instrumenten dat hij inzet in combinatie met grondtelescopen. Doelen van het onderzoek zijn de determinatie van het materiaal waaruit zo’n extreme neutronster bestaat en het testen van enkele voorspellingen die zijn gedaan aan de hand van Einsteins relativiteitstheorie.

Mannen van wetenschap 
Prof.dr. Herman Paul – Geschiedenis 
Waarom spraken wetenschappers rond 1900 graag over het ‘karakter’ en de ‘persoonlijkheid’ van beroemde professoren? Dit onderzoek gaat na wat zij bedoelden met een ‘wetenschappelijke persoonlijkheid’, wat voor een wetenschapsethiek hierachter schuilging en hoe deze ethiek bijdroeg aan wetenschappelijke disciplinevorming.

Faalangst en cognitieve prestaties 
Dr. Peter Putman – Klinische, gezondheids- en neuropsychologie 
Sterke angst om te falen bij cognitieve prestaties (examenvrees bijvoorbeeld), vermindert inderdaad de prestatie. Dit onderzoek vult de cognitief-psychologische theorievorming omtrent dit probleem aan met inzichten vanuit de neuropsychologie. Ook worden bestaande en nieuwe, neurobiologisch geïnspireerde behandelingen geëvalueerd.

Wat is de invloed van belangengroepen op politieke responsiviteit? 
Dr. Anne Rasmussen– Bestuurskunde 
Een belangrijk aandachtspunt in veel democratische staten betreft de rol van belangengroepen in politieke besluitvorming. Dit project onderzoekt hoe belangengroepen invloed hebben op het vermogen van politici om wensen van burgers in beleid te vertalen.

Nederlands voor Nederlanders? 
Dr. Gijsbert Rutten – Taalkunde 
Het lijkt vanzelfsprekend dat in Nederland Nederlands wordt gesproken en dat nieuwe Nederlanders dus Nederlands moeten leren. Toch is het dat niet. Dit onderzoek gaat na hoe rond 1800 de Nederlandse taal ineens een kernelement werd van de Nederlandse natie.

Are we what we eat? 
Dr. Lorenza Colzato – Neurocognition 
Het voedsel dat we eten heeft invloed op onze manier van denken en de wijze waarop we de wereld waarnemen. Colzato gaat onderzoeken hoe het voedselsupplement tyrosine, een proteïnogeen aminozuur, de controle die we over onze gedachten en over ons (doelgerichte) gedrag hebben, kan verbeteren. Ze kijkt ook waarom sommige mensen meer profijt hebben van het supplement dan anderen. Zie ook Lorenza Colzato’s blog in het Leiden Psychology Blog.

Me, myself, and… you 
Dr. Ellen de Bruijn – Klinische psychologie 
Mensen met psychopathie en mensen met sociale angst zijn vaak erg op zichzelf gericht en hebben veel problemen met sociaal functioneren. Onderzocht zal worden of en hoe processen, zoals het leren van andermans fouten, verstoord zijn in hun hersenen. 

‘Slimme’ nanodeeltjes voor de diagnose en behandeling van kanker 
Dr. Luis Ricondo Cruz – LUMC, radiologie
In dit project worden zogenaamde ‘slimme’ nanodeeltjes gesynthetiseerd waarmee tumoren niet alleen zichtbaar kunnen worden gemaakt, maar waar ze ook mee kunnen worden behandeld. De onderzoekers zullen gebruik maken van klinisch goedgekeurde poly-lactic glycolic acid (PLGA) nanodeeltjes die gericht zijn tegen een kenmerk van de tumor en die daarnaast een contrastmiddel en stoffen bevatten die het immuunsysteem tegen de tumor activeren.

Precolumbiaanse steencirkels in Nicaragua 
Dr. Alexander Geurds – Archeologie 
In 2011 stuitte de onderzoeker in Nicaragua op onverwachte bouwwerken: circa vijfhonderd heuvels die samen grote cirkels vormen. De Maya- en Inca-architectuur is welbekend, maar welke cultuur bouwde deze unieke plaats? Wat is de betekenis van deze steencirkels? Zie ook: 'Op zoek naar oplossing Nicaraguaans raadsel' (nieuwsbericht, 11 april 2013).

Griekse geleerden en Latijnse literatuur 
Dr. Casper de Jonge – Griekse en Latijnse talen en culturen 
Griekse geleerden waren prominent aanwezig in het oude Rome. Zij onderhielden intensieve contacten met Romeinse auteurs als Cicero, Horatius en Vergilius. Dit onderzoek bestudeert de interculturele dialoog tussen Grieken en Romeinen, die bepalend was voor de literatuur in Rome.

Aandeel vrouwen

Bij NWO kwamen eind 2012 - de toekenningen zijn uit die ronde - 432 onderzoeksvoorstellen binnen. Van de 86 onderzoekers die daadwerkelijk een subsidie krijgen, zijn er 27 vrouw, dat is ruim een derde. Het vrouwelijk aandeel in de dertien Leidse toekenningen is vijf, iets minder dan een derde.

Innovatie en kennisbenutting

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.