Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar het gebruik van verantwoordingsinformatie door Kamerleden

Welke rol speelt de vindbaarheid van verantwoordingsinformatie in het gebruik hiervan door Kamerleden? Valérie Pattyn, Caelesta Braun en Menno de Groot van het Instituut Bestuurskunde onderzochten samen met de KWINK groep en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur of het meesturen van een toelichting op de onderbouwing van beleid in een afzonderlijke bijlage zorgt voor meer aandacht voor deze informatie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op basis van een systematische analyse van kamerstukken en interviews met Kamerleden werd geconcludeerd dat de toelichting niet altijd wordt gebruikt, en dat vindbaarheid hierbij slechts één factor van betekenis is. Het onderzoek levert ook concrete inzichten over hoe het gebruik van verantwoordingsinformatie in de toekomst kan worden verbeterd. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. Prof. Dr. Caelesta Braun is Hoogleraar Public Governance and Civil Society. Dr. Valérie Pattyn is Universitair Docent en Menno de Groot, Docent aan het Instituut Bestuurskunde van Universiteit Leiden.

Het eindrapport van deze evaluatie naar het gebruik van Bijlage CW3.1 door Tweede Kamer is vrijgegeven op Verantwoordingsdag.

Bekijk het eindrapport

Op woensdag 19 mei 2021 was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2020. Het kabinet presenteert op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 en het Rijksjaarverslag 2020 (jaarverslagen van alle ministeries). Lees meer 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.