Universiteit Leiden

nl en

Pieter Slaman

Universitair docent

Naam
Dr. P.J. Slaman
Telefoon
+31 70 800 9953
E-mail
p.j.slaman@fgga.leidenuniv.nl

Werkzaam als onderzoeker in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Pieter Slaman

Pieter Slaman is beleidshistoricus en werkt aan ‘100 jaar Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’, een onderzoeksproject ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Ministerie van OCW in 2018. Hij is hoofdauteur en eindredacteur van een bundel waarin de historische wortels van actuele vraagstukken op dit gebied worden uitgegraven. Het gaat om thema’s als de vrijheid van onderwijs, emancipatie, de publieke omroep, wetenschapsbeleid en contacten tussen overheid en ‘veld’. Tevens werkt hij met Adriaan in ’t Groen en Robert Verhoogt aan een boek waarin alle ministers en staatssecretarissen op dit ministerie worden geportretteerd, in woord èn beeld.

Pieter Slaman studeerde geschiedenis met een minor politicologie aan de Universiteit Leiden van 2004 tot en met 2008. De masteropleiding 'History of political cultures and national identities' rondde hij af met een scriptie over de Nederlandse en Zwitserse neutraliteitspolitiek tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2008-2009 volgde hij de masteropleiding 'European Union Studies', die hij afrondde met een scriptie over internationale samenwerking ter verbetering van de waterkwaliteit van de Rijn. Van 2006 tot 2010 was hij student-assistent van prof. dr. Willem Otterspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In die functie verrichte hij archiefonderzoek voor de publicatie van het vierde deel van de serie Groepsportret met dame, over de geschiedenis van de Leidse universiteit. Ook werkte hij mee aan de verzorging van Otterspeers boek Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit in heden en verleden (2008). 

Sinds 2010 verrichtte hij bij het Dual PhD Centre van Faculteit Governance and Global Affairs een promotieonderzoek naar de politieke geschiedenis van de studiefinanciering in Nederland van 1815 tot 2015. Samen met Wouter Marchand van de Rijksuniversiteit Groningen en Ruben Schalk van de Universiteit Utrecht, die resp. de sociaalemancipatorische en de financieel-economische geschiedenis van de studiefinanciering onderzoeken, werkte hij aan een project getiteld ‘200 jaar studiefinanciering in Nederland’. Op 21 januari 2015 promoveerde hij op het proefschrift Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland. In februari 2016 verscheen een publieksboek waarin de drie auteurs hun bevindingen samen presenteren: Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015 

     

Universitair docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA The Hague
Kamernummer A3.04

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie