Universiteit Leiden

nl en

Feestelijk afscheid dr. Adriaan in ‘t Groen MPA

Op maandag 6 juni vond het feestelijk afscheid plaats van vertrekkend directeur en oprichter van het Dual PhD Centre dr. Adriaan in ’t Groen MPA. De feestelijkheden vonden plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden. Tijdens zijn afscheid ontving in ’t Groen de Gouden Speld van de stad Leiden uit handen van locoburgemeester en wethouder Robert Strijk, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de stad. Robert Strijk roemde de “tastbare inzet” van In ’t Groen en benadrukte het belang van de netwerkorganisatie ‘Stadspartners’ die In ’t Groen mede heeft opgericht.

Uitgave essaybundel

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is tevens het boek ‘Leids-Haags allegorieënlexicon’ gepresenteerd. Deze is ter ere van Adriaan in ‘t Groen op 6 juni uitgegeven bij Eburon.
Het Leids-Haags allegorieënlexicon toont nieuwe perspectieven op de maatschappelijke werkelijkheid met een actuele duiding van vijftig kernthema’s uit de wetenschap. De auteurs zijn de duale promovendi en hun promotores van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Vol programma

Naast het geschetste passeerden een aantal indrukwekkende sprekers de revue.

Prof. dr. Kutsal Yesilkagit (decaan FGGA) opende de bijeenkomst  gevolgd door een bijzondere gast uit Berlijn, professor Heinz-Elmar Tenorth (hoogleraar Historische Onderwijskunde aan de Humboldt Universitätt). Hij wees op het onmogelijke maatschappelijke spanningsveld waarbinnen een universiteit opereren moet, en het bijzondere vermogen van universiteiten om dit desondanks al bijna duizend jaar vol te houden.

Oud-minister van Onderwijs & Wetenschappen, drs. Wim Deetman, zette Adriaans loopbaan neer als één van de zeldzame voorbeelden van een geslaagde 'lange leerweg, van MBO tot promotie'.

Prof. dr. Douwe Breimer, voormalig rector magnificus, vertelde vervolgens over Adriaans rol in de noodzakelijke modernisering van de Leidse universiteit sinds de jaren negentig.

De Stichting Regionale Kennisontwikkeling, in de persoon van drs. Pieter Meijer, gaf Adriaan een bijzondere buste van Wilhelm von Humboldt cadeau. Dr. Margriet Krijtenburg sprak namens alle duale promovendi en dr. Pieter Slaman namens de collega’s van het Duale PhD Centrum.

Tijdens de bijeenkomst werden drie sonates van Vivaldi ten gehore gebracht door Prof. Frans de Ruiter & Esther in ’t Groen.

Adriaan in ’t Groen sloot zelf af met een terugblik op zijn Bildungsweg, met nadruk op  vele personen en instituten met wie zijn wegen zich kruisten, waardoor via alzijdigheid paradigmavergrotingen ontstonden. Met als belangrijkste motto: Bildung durch Wissenschaft.

Sprekers

Prof.dr. A.K. Yesilkagit  (decaan Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar International Governance bij het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden)
Prof. Dr. H-E Tenorth (Humboldt-Universität zu Berlin)
Drs. P. Meijer (voorzitter Stichting Regionale Kennisontwikkeling)
Drs. W.J. Deetman (voormalig minister van OCW / burgemeester Den Haag)
Prof. Dr. D.D. Breimer (voormalig rector magnificus Universiteit Leiden)
Drs. R. Strijk (wethouder Gemeente Leiden)
Dr. G. Krijtenburg (eerste duale promovenda Dual PhD Centre / CRK)
Dr. P. Slaman (Dual PhD Centre)

Sfeerimpressie

Fotograaf: Marc de Haan

Dual PhD Centrum

Adriaan in ’t Groen heeft zo’n acht jaar geleden het Centrum Regionale Kennisontwikkeling opgericht, nu genaamd het Dual PhD Centre. Dit Dual PhD Centre is de thuisbasis voor duale promovendi, buitenpromovendi die een gedeelte van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Daarbij staat een thema uit hun beroepspraktijk centraal. 

Media

Leidsch Dagblad

Unity Nu

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.