Universiteit Leiden

nl en

Promotie: 'Anarchistische' Vrije Academie leverde veel talentvolle kunstenaars op

Op dinsdag 31 oktober 2017 verdedigde Saskia Gras haar proefschrift "Vrijplaats voor de kunsten, De Haagse Vrije Academie 1947-1982". Haar promotor is prof. dr. W.H Willems. Co-promotor is dr. P.J. Slaman.

Belang van de vrije 'authentieke' geest

In oktober 1947 kondigde Livinus van de Bundt (1909-1979) de oprichting van de Haagse Vrije Academie aan uit kritiek op het bestaande normatieve onderwijs aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten.  In kunstenaarskringen rond Van de Bundt leefde het idee dat aan de bestaande kunstacademie het individu, de vrije ‘authentieke’ geest onvoldoende tot zijn recht kwam doordat de leerling zich daar aan een vaststaande lesopbouw diende te houden en moest toewerken naar vooraf bepaalde artistieke doelen. Aan Van de Bundts academie zou daarom een artistieke uiting die voortsproot uit fantasie en verbeelding van groter belang zijn dan een perfect getekend perspectief of een correcte weergave van anatomische verhoudingen.

Promotieonderzoek

In dit promotieonderzoek wordt het effect van de vrije onderwijsideologie van Livinus van de Bundt op werk en leven van zijn leerlingen bestudeerd. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke effecten hebben de vier kernpunten van de onderwijsideologie van de Haagse Vrije Academie, te weten het streven naar maximale persoonlijke ontplooiing, de vrijheid van kunstopvatting, een drempelloos toelatingsbeleid en het ontbreken van eindnormen gehad op het werk en het leven van de opgeleide kunstenaars?

Over de auteur

Saskia Gras heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in leiden met als specialisatie hedendaagse kunst en architectuur. Momenteel is zij werkzaam als docente kunstgeschiedenis in onder andere Museum Swaensteyn in Leidschendam-Voorburg en Museum Rijswijk, en als free-lance publiciste en medewerkster aan diverse tentoonstellingen. Haar medewerking aan de tentoonstelling ‘De Nieuwe Ploeg – artistieke werkgroep in Voorburg 1951-1959’, waarvoor zij een publicatie schreef, wekte haar interesse voor de Vrije Academie.

Interview en verdediging

Zie hier een interview met Saskia Gras over de Vrije Academie en haar verdediging op 31 oktober 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.