Universiteit Leiden

nl en

Judith Pollmann

Hoogleraar

Naam
Prof.dr. J.S. Pollmann
Telefoon
+31 71 527 2740
E-mail
j.pollmann@hum.leidenuniv.nl

Judith Pollmann is Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis.

Meer informatie over Judith Pollmann

Judith Pollmann is Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis.

 

Presentatie "Hoe prenten ons beeld van de Tachtigjarige Oorlog hebben bepaald"

Op 22 november 2018 besteedde de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aandacht aan het herdenkingsjaar van het begin van de 80-jarige oorlog (1568-1648) met het middagsymposium 'Berichten over 80 jaar oorlog: De Nederlandse Opstand tussen feit en fictie'. In haar keynote neemt Judith Pollmann het publiek mee in de vorming van ons collectieve geheugen over de Opstand.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Hoogleraar

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Institute for History
 • Vaderlandse Geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.05

Contact

 • Pollmann J.S. (2018), De tachtigjarige oorlog in de Nederlandse herinnering. In: Ham H. van der, Soethout M. (red.) 80 jaar oorlog. Amsterdam: Atlas Contact. 262-267.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2018), L'identité catholique. In: Secretan C, Frijhoff W. (red.) Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d'or. Paris: CNRS editions. 124-125 [lemma].overig
 • Pollmann J.S. & Velde H. te (2018), New state, new citizens? Political change and civic continuities in the Low Countries, 1780-1830, BMGN: Low Countries Historical Review 133(3): 4-23.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2018), Révolte des Pays-Bas. In: Secretan C., Frijhoff W. (red.) Dictonnaire des Pays-Bas au Siècle d'or. Paris: CNRS Éditions. 629-632 [lemma].overig
 • Pollmann J.S. (2018), The cult and memory of war and violence. In: Helmers H.J., Janssen G.H. (red.) The Cambridge Companion of the Dutch Golden Age. Cambridge: Cambridge University Press. 88-104.boekdeel
 • Pollmann J.S. & Kuijpers H.M.E.P. (2018), Vroegmoderne kronieken ontsluiten: een oproep., Archievenblad 122(7): 31-31.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Pollmann J.S & Kuijpers H.M.E.P. (2018), Turning sacrilege into victory. Catholic memories of Calvinist iconoclasm in the Low Countries, 1566-1700. In: Guillorel E., Hopkin D., Pooley W.G. (red.) Rhythms of Revolt. European traditions and memories of social conflict in oral culture. Abingdon and New York: Routledge. 151-170.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2017), Memory in early modern Europe, 1500-1800. Oxford: Oxford University Press.boek
 • Pollmann J.S. (2016), Iconoclasts Anonymous. Why did it take historians so long to identify the image-breakers of 1566, BMGN 113 131(1): 155-176.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2016), Archiving the Present and Chronicling for the Future in Early Modern Europe, Past and Present: a journal of scientific history 230((suppl 11)): 231-252.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2016), Simon Schama, Embarrassment of Riches. Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) [podcast].overig
 • Pollmann J.S. & Kuijpers E. (2016), Van schaamte naar wonderverhalen. Katholieke herinneringen aan ‘1566’, Geschiedenis Magazine (July/August): 23-25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2015), Iedereen slachtoffer. Het verleden herschrijven na het Beleg van Leiden (1573-1574), Geschiedenis Magazine (5): 18-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Pollmann J.S. (1 maart 2015), Beeldenstorm for Onvoltooid Verleden Tijd(NPO Radio 1) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (2015), Arnoldus Buchelius. In: Op 't Hof W.J., et al. (red.) Encyclopedie Nadere Reformatie. nr. I Utrecht: De Groot Goudriaan. 143-145.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2015), De Tachtigjarige Oorlog. Een hoorcollege over de geschiedenis van de Nederlandse Opstand. 15325. Gouderak: Home Academy. [audio]overig
 • Pollmann J.S. (2015), Member of the editorial board Redactielid Past and Present: a journal of scientific history .tijdschriftredactie
 • Lundin M., Medick H., Merback M., Pollmann J.S. & Rau S. (2015), Memory before Modernity: Cultures and Practices in Early Modern Germany, German History 33(1): 100–122.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2015), Over paarden, postduiven en het 'verrassend onmoderne' van oorlogsmemorabilia. In: Winssen T. van (red.) Jo Tollebeek, De paarden van Waterloo. Over de schoonheid en bruutheid van de geschiedenis.. nr. Huizinga-lezing 2015: Elsevier. 61-67.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2015), Bespreking van: Dunthorne H. (2013) Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700, BMGN 113 130(3).boekbespreking
 • Pollmann J.S. (2014), Het Utrechtse tuchthuis of de grenzen van het gezag in de Gouden Eeuw. In: Groesen M. van, Pollmann J.S., Cools H. (red.) Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren. 91-106.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2014), Memory before and after nationalism. A revision. In: Böss, M. (red.) Conflicted pasts and national identities. Narratives of war and conflict. nr. 6 Aarhus: Aarhus University Press. 31-42.boekdeel
 • Pollmann J.S. & Stensland M. (2013), Alba’s reputation in the early modern Low Countries . In: Ebben M.E, Lacy-Bruijn M., van Hövell tot Westerflier R. (red.) Alba. General and Servant to the Crown. Rotterdam: Karwanseray. 309-325.boekdeel
 • Lenarduzzi C. & Pollmann J.S. (2013), Het Vaderlands Verleden In De Zeventiende Eeuw. Inleiding, Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 29(2): 146-151.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2013), Met grootvaders bloed bezegeld. Het religieuze verleden in de zeventiende eeuw, Archai: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental 29(2): 162-173.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2013), Of living legends and authentic tales. How to get remembered in early modern Europe, Transactions of the Royal Historical Society sixth series, 23: 103-125.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2014), Schuilen onder de vleugels van Oranje. Over de wortels van het orangisme, 1600-1618. In: Velde H. te, Haks D. (red.) Oranje onder. Populair orangisme van Willem van Oranje tot nu. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 27-45.boekdeel
 • Pollmann J.S. (27 september 2013), Mythes kwamen stad goed uit voor Leidsch Dagblad [interview].overig
 • Pollmann J.S. (12 februari 2013), Veel geloven op één kussen for De Gouden Eeuw(NTR) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (2013), Being a Catholic in Early Modern Europe. In: Bamji Alexandra, Janssen Geert H., Laven Mary (red.) The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation. Farnham: Ashgate. 165-182.boekdeel
 • Pollmann J. & Kuijpers E. (2013), Introduction: On the early modernity of modern memory. In: Kuijpers, E., Pollmann, J., Müller, J., Steen, J. van der, (red.) Memory Before Modernity. Practices of Memory in Early Modern Europe. nr. 176 Leiden/Boston: Brill. 1-23.boekdeel
 • Kuijpers E., Pollmann J., Müller J. & Steen J. van der (red.) (2013), Memory Before Modernity. Practices of Memory in Early Modern Europe nr. 176. Leiden/Boston: Brill.boekredactie
 • Kuijpers H.M.E.P., Pollmann J.S., Müller J.M. & Steen J.A. van der (2013), Memory before Modernity: Practices of Memory in Early Modern Europe Studies in Medieval and Reformation Traditions. Leiden/Boston: Brill.boek
 • Pollmann J.S. (2013), Redactielid Past and Present: a journal of scientific history .tijdschriftredactie
 • Duke A.C. & Pollmann J.S. (2013), Reformations and Revolt in the Netherlands, 1500-1621 . In: King, M. (red.) Oxford Bibliographies in Renaissance and Reformation. New York: Oxford University Press.boekdeel
 • Anoniem (2013), The experience of rupture and the history of memory [The experience of rupture and the history of memory] (vertaling Deseure B.D.O. & Pollmann J.S.). In: Kuijpers H.M.E.P., Pollmann J.S., Muller J.M., Steen J.A van der (red.) Memory before modernity. Practices of memory in early modern Europe (Leiden and Boston 2013), 315-330. Leiden: Brill. 315-329.boekdeel
 • Kuijpers H.M.E.P. & Pollmann J.S. (2013), Why remember terror? Memories of violence in the Dutch Revolt. In: Ohlmeyer J., Ó Siochrú M. (red.) Ireland 1641: Contexts and Reactions. Manchester: Manchester University Press. 176-196.boekdeel
 • Pollmann J.S. (11 december 2012), De Gouden Eeuw for NTR De Gouden Eeuw(Nederland 2) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (10 december 2012), Gouden Eeuw for VARA GidsFM(Radio 1) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (25 oktober 2012), Judith Pollmann voor NRC Handelsblad [interview].overig
 • Pollmann J.S. (3 oktober 2012), Leids Onzet for Plein 5(NCRV) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (11 april 2012), Zestiende-eeuwse propaganda werkt Geïnterviewd door [interview].overig
 • Pollmann J.S. (2 april 2012), Zijn bekentenis wordt er niet minder om voor Trouw [interview].overig
 • Pollmann J.S. (31 maart 2012), Comment Cold Case findings Willem van Oranje for RTL Nieuws(RTL 4) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (14 maart 2012), Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands [Historisch Café Amsterdam, March 14 2012] (Lezing).overig
 • Pollmann J.S. (19 januari 2012), Hoe migranten de Nederlandse geschiedenis uitvonden [Lecture SPUI25, Amsterdam, January 19 2012] (Lezing).overig
 • Pollmann J.S. (15 januari 2012), Majesteitsschennis for OVT(VPRO Radio) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Pollmann J.S. (2012), Advice NTR editors on television series ‘De geschiedenis van Nederland in zeven overstromingen’ and ‘De Gouden eeuw’ series. Hilversum, (NTR). [overig]overig
 • Pollmann J.S. (red.) (2012), Hoofdredacteur Zeven Provinciën Reeks. Hilversum: Uitgeverij Verloren.overig
 • Pollmann J.S. (2012), Redactielid Past and Present .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2012), Wat te doen tegen de satellieten van satan?, Transparant 23(2): 17-21.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2011), Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands, 1520-1635. Oxford: Oxford University Press.boek
 • Pollmann J.S. (2011), Een ‘blij-eindend’ treurspel. Herinneringen aan het beleg van Leiden, 1574-2011. In: Amersfoort H. van, Blom J.C.H., Es G. van, Bos D. (red.) Belaagd en belegerd. Amsterdam: Balans. 117-141.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2011), How to Flatter the Laity? Rethinking Catholic Responses to the Reformation, BMGN 113 126(3): 95-104.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2011), Bespreking van: (2009) Luc Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte., BMGN 113 : 126-127.boekbespreking
 • Pollmann J.S. (2011), Vondel's religion. In: Bloemendal J, Korsten F-W (red.) Joost van den Vondel (1587-1679). Dutch playwright in the Golden Age. Leiden: Brill. 85-100.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2010), Anna van Saksen (1544-1577). In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland..boekdeel
 • Pollmann J.S. (2010), 'Hij had geen oog op zijn tijd'. Robert Fruins gebruik van egodocumenten als bron voor de cultuurgeschiedenis. In: Paul Herman, Velde Henk te (red.) Het vaderlandse verleden. Robert Fruin en de Nederlandse geschiedschrijving. Amsterdam: Bert Bakker. 60-81.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2010), Honor, gender and discipline in Dutch Reformed churches. In: Mentzer R.A., Moreil F., Chareyre P. (red.) Dire l’interdit. The Vocabulary of Censure and Exclusion in the Early Modern Reformed Tradition. Leiden: Brill. 29-42.boekdeel
 • Stein R. & Pollmann J.S. (red.) (2010), Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden, Boston: Brill.boekredactie
 • Pollmann J.S. (2010), No Man's Land. Reinventing Netherlandish Identities, 1585-1621. In: Stein Robert, Pollmann Judith (red.) Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden: Brill. 241-261.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2010), Redactielid Past and Present: a journal of scientific history .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2010), Redactielid Church History and Religious Culture .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. & Spicer A. (red.) (2009), Alastair Duke: Dissident Identities in the Early Modern Low Countries. Aldershot: Ashgate.boekredactie
 • Pollmann J.S. (2009), Burying the dead; reliving the past. Ritual, resentment and sacred space in the Dutch Republic. In: Kaplan Benjamin, Moore Bob, Van Nierop Henk, Pollmann Judith (red.) Catholic communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 1570-1720. Manchester: Manchester University Press. 84-102.boekdeel
 • Kaplan B., Moore B., Nierop H.F.K. van & Pollmann J.S. (red.) (2009), Catholic communities in Protestant States. Britain and the Netherlands c. 1570-1720. Manchester: Manchester University Press.boekredactie
 • Pollmann J.S. (2009), Catholics and community in the Revolt of the Netherlands. In: Dixon C. Scott, Freist Dagmar, Greengrass Mark (red.) Living with religious diversity in early-modern Europe. Farnham: Ashgate. 183-202.boekdeel
 • Kaplan B. & Pollmann J.S. (2009), Conclusion: Catholic communities in Protestant States. Britain and the Netherlands c. 1570-1720. In: Kaplan Benjamin, Moore Bob, Nierop Henk van, Pollmann Judith (red.) Catholic communities in Protestant States. Britain and the Netherlands c. 1570-1720. Manchester: Manchester University Press. 249-264.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2009), 'De gemeente stond malkander bij'. Katholieken en de Nederlandse Opstand, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 24: 33-49.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2009), Freiwillige Religion in einer ‘öffentlichen Kirche’ . Die Anziehungskraft des Calvinismus in der Niederländischen Republik. In: Reiss A, Witt S (red.) Calvinismus. Die Reformierten in Deutschland und Europa. Dresden. 176-181.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2009), Internationalisering en de Nederlandse Opstand, BMGN 113 124(4): 515-535.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2009), Redactielid Church History and Religious Culture .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2009), Redactielid Past and Present: a journal of scientific history .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (27 juni 2008), Het oorlogsverleden van de Gouden Eeuw (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Pollmann J.S. (11 januari 2008), Respecteer de vleugelmuts. Verbittering en verdraagzaamheid in vroegmodern Europa. NRC Handelsblad: 1-2.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2008), Herdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw. Leiden: Primavera.boek
 • Pollmann J.S. (2008), Redactielid Past and Present: a journal of scientific history .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2008), Redactielid Trajecta .tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2008), Redactielid Church History and Religious Culture 88.tijdschriftredactie
 • Pollmann J.S. (2007), Boekbespreking Bespreking van: Hageman M.J.M. (2005) Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568, BMGN 113 122: 268-271.boekbespreking
 • Pollmann J.S. (2007), 'Brabanters Do Fairly Resemble Spaniards After All'. Memory, Propaganda and Identity in the Twelve Years' Truce. In: Pollmann J.S., Spicer A. (red.) Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke. Leiden/Boston: Brill. 211-227.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2007), "Each should tend his own garden": Anna Bijns and the Catholic Polemic against the Reformation, Church History and Religious Culture 87: 29-46.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2007), Eendracht maakt macht. Stedelijke cultuuridealen en politieke werkelijkheid in de Republiek. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (red.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. 134-151.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2007), Getting along Bespreking van: (2006) Charitable hatred. Tolerance and intolerance in England, 1500-1700, History Workshop Journal 64: 419-424.boekbespreking
 • Pollmann J.S. (2007), Hey ho, let the cup go round! Singing for reformation in the sixteenth century. In: Schilling Heinz, Tóth István G. (red.) Religion and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. Cambridge: Cambridge University Press. 294-316.boekdeel
 • Pollmann J.S. & Greengrass Mark (2007), Introduction. In: Schilling Heinz, Tóth István G. (red.) Religion and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. Cambridge: Cambridge University Press. 221-235.boekdeel
 • Pollmann J.S. & Spicer A. (2007), Introduction. In: Pollmann J.S., Spicer A. (red.) Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke. Leiden/Boston: Brill. 1-9.boekdeel
 • Pollmann J.S. & Spicer A. (red.) (2007), Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke. Leiden/Boston: Brill.boekredactie
 • Pollmann J.S. (2006), Amsterdam: Ons’ Lieve Heer op Zolder. Paapse stoutigheden op de Wallen. In: Prak M. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 296-307.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2006), Countering the Reformation in France and the Netherlands. Clerical Leadership and Catholic Violence, 1560-1585, Past and Present: a journal of scientific history 190: 83-120.artikel in een tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2006), Dienst en wederdienst. Patronage en de kunst van het netwerken in het ancien régime. In: Wessels L., Frijhoff W. (red.) Veelvormige dynamiek. Europa in het Ancien Régime, 1450-1800. Heerlen/Amsterdam: SUN/OUNL. 213-236.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2006), From Freedom of Conscience to Confessional Segregation? Religious Choice and Toleration in the Dutch Republic. In: Bonney R., Trim D.J.B. (red.) Persecution and pluralism. Calvinists and religious minorities in early modern Europe, 1550-1700. Oxford/Bern: Peter Lang. 123-148.boekdeel
 • Pollmann J.S. (2006), The Low Countries. Basingstoke: Palgrave.boek
 • Pollmann J.S. (21 oktober 2005), Houd vooral een oogje op het grauw. Nieuwe biografieen over Oldenbarnevelt en de broers de Witt. NRC Handelsblad: 29-29.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Pollmann J.S. (2005), Boekbespreking Bespreking van: Simons Walter (2001) Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565, Renaissance Studies 19: 572-574.boekbespreking
 • Pollmann J.S. (2005), Boekbespreking Bespreking van: Kamen Henry (2004) The Duke of Alba, Journal of Ecclesiastical History 56: 784-785.boekbespreking
 • Past & Present Lid Editorial Board
 • Metamorfoze Adviescommissie Archieven en Collecties
 • Huizinga Instituut Voorzitter bestuur
 • Bibliotheca Thysiana Curator
 • Trajecta Lid grote redactie
 • Scaliger Instituut Universiteit Leiden lid van de wetenschappelijke adviesraad
 • Rijksmuseum Honorair Conservator afdeling Nederlandse Geschiedenis
 • Leibniz Institut fuer Europaeische Geschichte Lid van de Wissenschaftliche Beirat

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie