Universiteit Leiden

nl en

NWO kent subsidies toe aan Leidse Geesteswetenschappers

Maar liefst drie Leidse geesteswetenschappers hebben financiering toegekend gekregen vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen van NWO, twee van 750.000 en één van 705.000 euro. In totaal kregen twaalf onderzoekers een subsidie vanuit het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

Judith Pollmann

Innovaties en de gewone man in de Lage Landen, 1500-1850

 

Prof. dr. Judith Pollmann  -  Chronicling novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850

Voor innovatie heb je meer nodig dan knappe koppen. Nieuwe kennis moet ook worden geaccepteerd. Tussen 1650 en 1850 ontstond er heel veel nieuwe kennis. Judith Pollmann en haar collega’s onderzoeken hoe die kennis bij gewone mensen in de Lage Landen terechtkwam, en of die daardoor positiever over innovatie gingen denken dan hun voorouders. In dit project willen we een omvangrijk corpus ontsluiten van een type teksten dat in grote aantallen en over een heel lange termijn is geproduceerd in heel Europa: particuliere kronieken. Zo’n kroniek is een tekst waarin de auteur memorabele zaken en gebeurtenissen uit de wereld om hem heen chronologisch geordend optekent om ze vast te leggen voor het nageslacht.

 

Gijsbert Rutten

Praat ik Frans of zo?

 

Dr. Gijsbert Rutten - Pardon my French? Dutch-French Language Contact in The Netherlands, 1500-1900

Veel mensen maken zich zorgen over de verengelsing van onze taal. Velen weten niet dat aan de hedendaagse verengelsing eeuwenlange verfransing vooraf ging. Vreemd genoeg is die verfransing tussen 1500 en 1900 nauwelijks taalkundig onderzocht. Dit project kijkt naar de invloed van het Frans op het Nederlands, naar de taalkeuze van meertalige individuen en naar maatschappelijke debatten over die vermaledijde verfransing.

 

 

Ab de Jong

Hoeders van het vuur: zoroastrische priesters in de Sasanidische en vroeg-Islamitische periode

 

Prof. dr. Albert de Jong - Keepers of the Flame: The Reconfiguration of the Zoroastrian Priesthood in Sasanian and Early Islamic Times

Voor de Arabische veroveringen in de zevende eeuw was Iran een zoroastrisch koninkrijk, waarin priesters een prominente rol speelden. Na de veroveringen veranderde dat allemaal. Dit project stelt de vraag hoe het zoroastrisme kon overleven door te kijken naar de diepgaande metamorfose van het werk van zoroastrische priesters.

 

NWO Vrije Competitie subsidie

De NWO Vrije Competitie subsidie stimuleert vrij onderzoek dat niet binnen de thematische programma's valt. Dat wil zeggen dat de onderzoekers zelf kunnen bepalen waar hun onderzoek over gaat, zo lang het maar past binnen de Geesteswetenschappen.

Bekijk de toekenningen bij NWO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.