Universiteit Leiden

nl en

Hubertus Irth

Interim-decaan / wetenschappelijk directeur / hoogleraar

Naam
Prof.dr. H. Irth
Telefoon
+31 71 527 4763
E-mail
dean@science.leidenuniv.nl

Hubertus Irth is de interim-decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De (interim) decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur. Als hoogleraar Biomoleculaire Analyse richt Irth zich op de integratie van chemische analyse en biologische screening. Op die manier hoopt hijnieuwe screeningtechnologieën te ontwikkelen. Meer informatie is beschikbaar op de Engelse profielpagina.

Meer informatie over Hubertus Irth

Faculteitsbestuur

De decaan en portefeuillehouder onderzoek is voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verantwoordelijk voor algemene zaken, personeelsbeleid t.a.v. leerstoelzaken en onderzoeksbeleid. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Interim-decaan / wetenschappelijk directeur / hoogleraar

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Academic Centre for Drug Research
  • LACDR/Algemeen

Werkadres

Gorlaeus Bestuursgebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer BS 002

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie