Universiteit Leiden

nl en

Het Nationaal Groeifonds investeert vele miljoenen in snellere en duurzamere (kanker)medicijnontwikkeling

Het Nationaal Groeifonds kende op 14 april miljoenensubsidies toe aan twee consortia waarvan de Leidse bètafaculteit deel uitmaakt. Pharma-NL ontvangt 80 miljoen euro en Oncode-PACT 325 miljoen euro. Pharma-NL wil geneesmiddelen sneller en duurzamer beschikbaar maken voor de patiënt. Oncode-PACT wil waardevolle kandidaat-kankermedicijnen sneller en goedkoper ontwikkelen en zo eerder bij patiënten brengen.

Oncode-PACT: kankermedicijnen sneller beschikbaar voor patiënten

De ontwikkeling van een geneesmiddel duurt gemiddeld tien tot vijftien jaar, gerekend vanaf de eerste wetenschappelijke ontdekking tot het moment dat patiënten het kunnen gebruiken. Te vaak blijkt aan het einde van dit langdurige proces dat het kandidaat-geneesmiddel niet effectief genoeg is. Of het komt om andere redenen niet bij de juiste patiënt terecht. Dat wil wil Oncode-PACT veranderen. Door patiëntgegevens en -weefsels al eerder in de medicijnontwikkeling in te zetten en ook kunstmatige intelligentie optimaal te gebruiken, kan eerder in het proces blijken of een middel effectief en veilig is.

Vanuit de Universiteit Leiden is Mario van der Stelt betrokken. Hij is hoogleraar Moleculaire Fysiologie en een van de workstreamleaders van Oncode-PACT. 'Het Leiden Early Drug Discovery network van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is gericht op het verbeteren en versnellen van medicijnontwikkeling. Oncode-PACT zal de ontwikkeling van small molecule drugs  een enorme stimulans geven. Zowel binnen de universiteit als in interdisciplinaire samenwerking met het bedrijfsleven.'

Pharma-NL: efficiënter nieuwe medicijnen ontwikkelen

De Groeifonds-aanvraag van Pharma-NL is onder voorwaarden toegekend. De toekenning geeft een belangrijke impuls aan nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector. Het landelijke publiek-private consortium Pharma-NL bestaat uit onder meer de Universiteit Leiden, LUMC en Campus Groningen. 

Pharma-NL zet met de toegekende 80 miljoen euro in op het versterken en opschalen van de onderzoeksfaciliteiten en het stimuleren van het bijbehorende menselijk kapitaal. Dit betekent een belangrijke impuls die nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector zal stimuleren. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel innovatieve therapieontwikkeling als innovaties van productietechnologieën voor geneesmiddelen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.