Universiteit Leiden

nl en

Gilles van Wezel stopt als WD IBL – Hubertus Irth is tijdelijke vervanger

Gilles van Wezel stopt per 17 juni a.s. als wetenschappelijk directeur (WD) van het Instituut Biologie Leiden (IBL). Hij bekleedde deze functie sinds september 2018. Van Wezel wordt tijdelijk opgevolgd door Hubertus Irth, de huidige WD van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Irth blijft aan als WD a.i. voor het IBL tot er een nieuwe WD start. Hiervoor loopt op dit moment de werving- en selectieprocedure.

Voor Van Wezel vormen het afronden van de succesvolle onderzoeksvisitatie voor het IBL eerder dit jaar en de start van het nieuwe besturingsmodel van de faculteit per 1 juli a.s. samen het uitgelezen moment om zijn verantwoordelijkheid als WD over te dragen: ‘Het uitwerken van de resultaten van de onderzoeksvisitatie in een nieuwe strategie van IBL en het starten van een nieuwe manier van besturen zijn een opgave voor een nieuw bestuur om samen met de staf van IBL op te pakken. Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode als WD, het was een mooie en tegelijk intensieve tijd waarin we met elkaar veel hebben bereikt. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van ons mooie instituut.’

‘Weer meer tijd voor onderzoek en begeleiding’

Van Wezel: ‘Ik ben het IBL, de faculteit en het college van bestuur dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om me weer volledig te kunnen richten op mijn onderzoeksprojecten zoals mijn ERC grant en in het internationale non-profit drug discovery consortium C4D. Ook heb ik straks weer meer tijd voor het begeleiden van de vele lopende promotietrajecten. Het is ontzettend fijn dat Hubertus Irth als zeer ervaren bestuurder bereid is om als interim WD op te treden.’

Versterking en vernieuwing van het IBL onder Van Wezel

Het faculteitsbestuur is Van Wezel dankbaar voor zijn werk als WD van het IBL en voor wat hij daarin voor het instituut en de faculteit heeft betekend. Decaan Jasper Knoester zegt daarover: ‘Gilles heeft als WD stevige impulsen gegeven aan de positie van het IBL. Hij heeft ervoor gezorgd dat er veel nieuwe staf is geworven, en daarmee het instituut versterkt en verjongd. Ook de externe fondsenwerving is onder Gilles’ leiding aanmerkelijk toegenomen. De recente uitstekende onderzoeksevaluatie van IBL getuigt van een zeer succesvolle periode. Gilles zijn “drive” om grote en gedurfde initiatieven te nemen vormt een voorbeeld, zowel binnen het IBL als voor collega’s elders in de faculteit en universiteit. Dat hij naast zijn directoraat erin is geslaagd om zijn eigen onderzoeksactiviteiten krachtig voor te zetten, laat zien met hoeveel energie en passie Gilles te werk gaat.’

Een vertrouwde en ervaren interim

Het faculteitsbestuur is blij dat Irth beschikbaar is als WD a.i.: ‘Hubertus is een bijzonder ervaren bestuurder, waarvan we weten dat hij groot draagvlak heeft binnen het IBL. Het geeft veel rust te weten dat we de werving voor de nieuwe WD van IBL zorgvuldig kunnen afronden zonder dat er een gat valt in het leiderschap van het instituut. Als een van de grondleggers van het nieuwe besturingsmodel in de faculteit, is Hubertus ook een uitgelezen kandidaat om een start te maken met het nieuwe bestuur in IBL. Het tekent zijn gevoel voor de gemeenschap dat Hubertus bereid is na een lange bestuursperiode bij het LACDR nu dit leiderschap op zich te nemen, tot 1 september zelfs voor beide instituten tegelijk.’

Per 1 september volgt Miranda van Eck Hubertus Irth op als nieuwe WD van het LACDR.

Nieuwe instituutsbesturen in de faculteit

In het kader van de uitvoering van de strategie implementeert de faculteit een nieuw besturingsmodel waarbij alle (onderzoeks)instituten een collegiaal bestuur krijgen met 3 bestuurders. De bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het instituut, elk vanuit een eigen portefeuille: onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. De portefeuillehouder onderzoek zal tevens optreden als voorzitter van het instituutsbestuur. De verwachting is dat het proces om de transitie naar de nieuwe bestuursvorm te realiseren begin juni is afgerond met de benoeming van de nieuwe bestuurders. De nieuwe besturen starten formeel per 1 juli 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.