Universiteit Leiden

nl en

Hubertus Irth interim-decaan faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Hubertus Irth per 15 september benoemd tot interim-decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden (FWN). Irth vervangt tijdelijk Geert de Snoo, die directeur wordt van het Nederlands Instituut voor Ecologie (KNAW-NIOO).

Hubertus Irth

Hubertus Irth is op dit moment wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), één van de instituten van de faculteit. Carel Stolker, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden: ‘Hubertus Irth kent vanuit zijn wetenschappelijke loopbaan de universiteit en de faculteit goed en is een ervaren bestuurder die daarmee voor stabiliteit en bestuurlijke continuïteit kan zorgen.’ De werving voor een nieuwe decaan is in volle gang.

Over Hubertus Irth

Hubertus Irth was als onderzoeker van 1991 tot 1999 al aan het LACDR verbonden. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Biomolecular Analysis aan de Vrije Universiteit. Irth heeft een aanzienlijk trackrecord als bestuurder. Zo was hij decaan van de faculteit Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) van 2010 tot 2013, en vice-decaan van 2014 tot en met 2016 van de faculteiten Exacte en Aard- & Levenswetenschappen van de VU. Na een korte interim periode als decaan van beide VU faculteiten keerde Irth in 2016 terug naar Leiden om wetenschappelijk directeur van het LACDR te worden.

Over zijn benoeming tot interim-decaan zegt hij: ‘FWN is een prachtige faculteit, met veel aandacht voor fundamenteel onderzoek én interdisciplinariteit, gekoppeld aan uitstekende onderwijsprogramma's en een stevige inbedding in het Leiden Bio Science Park. Ik help graag mee om onze faculteit op koers te houden tot de benoeming van een nieuwe decaan voor elkaar is.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.