Universiteit Leiden

nl en

Zo zag de outreachconferentie ICAB eruit

Op 20 november kwamen ruim 90 collega’s van de Nederlandse bèta- en techniekfaculteiten samen in CORPUS om te praten over outreach. Zaken als hedendaags onderwijs, het lerarentekort en genderstereotypen passeerden de revue.

Het belang van outreach

Dagvoorzitter en Leids natuurkundige Julia Cramer opende de dag met vice-decaan Bart de Smit. Ze bespraken het belang van outreach en de rol van de faculteiten bij het terugdringen van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Daarna kaartte onderzoeker en pedagoog Pedro de Bruyckere in zijn keynote verschillende onderwijsmythes aan die van invloed zijn op de complexe werkelijkheid achter transfer, gender en intelligentie in het onderwijs.

De verdieping

In de tien break-outsessies werden de verschillende onderwerpen verder uitgediept. Bezoekers konden onder andere leren over de vo-ho netwerken, het hedendaagse rekenonderwijs, de weglek van leerlingen en studenten uit het bètaonderwijs, verschillende good-practices die bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort en meekijken in de keuken van Technolab, een organisatie die jongeren enthousiast maakt voor natuur en techniek. Ook discussieerden de bezoekers over het doorbreken van genderstereotypen, de verschillende manieren om outreach te benaderen en hoe je het wetenschapscommunicatiewerk van onderzoekers kan erkennen en belonen.

Julia Cramer sloot de dag af met een panelgesprek over de dagopbrengsten. Duidelijk werd dat het uitwisselen van ideeën, kennis en contacten de faculteiten dichter bij elkaar heeft gebracht, maar ook dat er nog veel te winnen is als het gaat om het verduurzamen van de samenwerking.

Over ICAB

ICAB is de samenwerking van de landelijke Innovatie Centra Academisch Bètaonderwijs. Elk jaar organiseert één van de bètafaculteiten in Nederland een onderwijsconferentie over een actueel thema.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.