Universiteit Leiden

nl en

Waarom je als medewerker bij onze faculteit moet zijn

Sinds begin september is het een feit: onze faculteit heeft een nieuw strategisch plan. Het plan geeft aan waar we de komende jaren samen op inzetten. Is dat belangrijk? Jazeker, vinden bestuurders Suzanne van der Pluijm (bedrijfsvoering) en Bart de Smit (onderwijs). ‘Een strategisch plan heeft als doel dat je met z'n allen dezelfde kant op beweegt. Samen vooruit. En dat zien we nu gebeuren.’

Zijn jullie tevreden met het plan dat er ligt?

Suzanne: ‘Waar ik gelukkig van word is dat we keuzes maken. Er gebeurt heel veel in onze organisatie en we gaan met veel aan de slag, maar we kunnen natuurlijk niet alles. In dit plan zitten goede bouwstenen waar we ons de komende vijf jaar aan vast kunnen houden. Dat is echt belangrijk.’

Bart: ‘Wat ik mooi vind, is dat onderwijs en onderzoek naast elkaar staan in dit plan. Ze zijn allebei even belangrijk voor onze faculteit.’

Suzanne van der Pluijm en Bart de Smit staand in het atrium
Suzanne van der Pluijm en Bart de Smit

Met welk onderdeel van het plan ben je het meest blij?

Suzanne: ‘Er is in dit plan geen onderscheid tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, we zijn allemaal collega’s. Ik word er echt heel blij van dat we dat expliciet benadrukken. We hebben opgeschreven dat we het als faculteit belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar zijn werk gaat. Dat geldt voor iedereen, ongeacht waar je in de faculteit werkt. We dragen met elkaar bij aan het gezamenlijke doel om ons onderzoek en onderwijs zo goed mogelijk te laten zijn.’

Bart: ‘Dat onderschrijf ik helemaal. Dat we het samen doen is essentieel. Alleen al het feit dat dit plan er nu ligt, laat zien dat we in ander vaarwater zitten. Zo'n strategisch plan heeft als doel dat je met z'n allen dezelfde kant op beweegt. Samen vooruit. En dat zie ik nu gebeuren. Dit hebben we samen gemaakt, met heel veel collega’s uit allerlei geledingen van onze organisatie. Ik voel een positieve vibe en dat geeft energie.’

Waarom moet je de komende jaren als student bij onze faculteit zijn?

Bart: ‘Bij ons kun je studeren in een onderzoeksomgeving. Dat is iets wat bèta-faculteiten sowieso meer aanbieden dan andere faculteiten, maar Leiden is er heel sterk in. Dit is niet nieuw overigens, we doen dit al. Wat wél nieuw is, is dat we binnen onze opleidingen meer aandacht besteden aan andere vaardigheden. Denk aan samenwerken of projectmanagement. Want we leiden natuurlijk onderzoekers op, maar ook bijvoorbeeld leraren voor middelbare scholen en professionals die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

En ook als docent moet je bij ons zijn. We zijn ons onderwijs echt aan het vernieuwen. We gaan onze docenten nog beter opleiden en informeren over wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en didactische methodes. We willen hen stimuleren om hun onderwijs door te ontwikkelen op basis van het onderzoek dat er is gedaan.’

En wat betekent dit plan voor de medewerkers? Wat kunnen zij de komende jaren verwachten?

Suzanne: ‘Er gebeurt op het moment heel veel in onze faculteit. Een tastbaar voorbeeld is het nieuwe gebouw. Dat wordt prachtig, het is heel uitnodigend en licht, en straks zo ingericht dat je er heel makkelijk kunt samenwerken. Overigens zijn er ook veel collega’s die niet naar de nieuwbouw gaan. Dat zij een fijne werkplek hebben is evenzo belangrijk.

We zijn als faculteit enorm gegroeid. Er zijn nu veel meer studenten en het aantal medewerkers is niet evenredig meegegroeid. Dat zorgt ervoor dat niet alle processen goed lopen. Dáar willen we de komende tijd hard aan werken. De basis op orde. En dat moeten we met elkaar gaan doen, simpelweg omdat kennis overal in de organisatie zit.

Onze organisatie is nu zo groot geworden dat we goed moeten bedenken waar we taken beleggen. Per proces moeten we kijken of het beter centraal geregeld kan worden of in het instituut. Met dit transitieproces zijn we als faculteit volop bezig. En dat is ook iets wat we vooral samen doen. Het is goed om ons af te vragen of we doen wat we moeten doen, en waar in de faculteit we dat het beste kunnen doen.’

Wat gaan we hier als medewerker van merken?

Suzanne: ‘We gaan met de uitvoeringsagenda aan de slag via programma’s en projecten. En daarin betrekken we juist die collega’s die veel van dat ene proces af weten. We vragen hen dan om mee te denken over hoe zij dit stukje nou zouden inrichten.’

Bart: ‘Belangrijk is ook dat we mensen informeren over wat er gebeurt, en over hoe dingen werken. Transparantie. En dat heb je op verschillende gebieden. Een hele belangrijke is transparantie over carrièremogelijkheden. Dat het eerlijk gaat voor jou en voor je buurman. En dat je weet waar je informatie kunt vinden.’

Jullie klinken enthousiast. Dit plan belandt dus niet in een bureaula?

Bart: ‘Je moet het zo zien: eigenlijk bepaalt dit plan de agenda voor de komende jaren. Het strategisch plan is niet per se concreet, de uitvoeringsagenda die erbij komt wél. Daarin staat wat we de komende jaren gaan doen en daar gaan we met zijn allen heel actief mee aan de slag.’

Suzanne: ‘Ik ben ontzettend trots op wat we het afgelopen jaar met elkaar hebben bereikt. En we zijn er nog niet, we hebben nog niet alles opgelost. Maar ik heb het gevoel dat we samen met de mensen die op deze faculteit rondlopen, vooruit kunnen met dit plan. Er zit echt beweging in, die positieve vibe waar Bart het net over had. Als je als medewerker vooruit wil en toegevoegde waarde wil leveren, dan heb je het de komende jaren bij ons naar je zin!’

Tekst: Christi Waanders
Foto's: Monique Shaw & Taco van der Eb

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.