Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Organisatie

Het ICLON is het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing van de Universiteit Leiden.

Het ICLON

  • verzorgt de educatieve minor (bachelor);
  • verzorgt de eerstegraads lerarenopleiding na afronding van de vakmaster;
  • verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor diverse instellingen;
  • ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden;
  • verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

Bestuur

Het bestuur van het ICLON bestaat uit het managementteam en het Bestuur.

Managementteam

Bestuur

Bij de vergaderingen van het Bestuur zijn de wetenschappelijk directeur (prof.dr.ir. Fred Janssen)  en de directeur bedrijfsvoering (drs. Marjan Voorkamp) van het ICLON als adviseurs aanwezig. De directeur bedrijfsvoering is tevens secretaris van het Bestuur.

Reglement

De organisatie van het ICLON is vastgelegd in het Reglement.
Alle bij de lerarenopleiding betrokken faculteiten van de Universiteit Leiden hebben hun bevoegdheden op dit gebied gedelegeerd aan het ICLON.
De taken en bevoegdheden van het ICLON, inclusief de gedelegeerde bevoegdheden op het gebied van de lerarenopleiding, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Bovendien is een mandaatregeling van kracht waarin is beschreven voor welke zaken het ICLON het mandaat heeft gekregen van het Bestuur.

Beleidsplan

Het ICLON heeft een beleidsplan voor de periode 2018-2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.