Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Organisatie

Het ICLON is het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing van de Universiteit Leiden.

Het ICLON

Bestuur

Het Bestuur van het ICLON wordt gevormd door de decanen van de faculteiten der Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen. De dagelijkse leiding berust bij de wetenschappelijk directeur die zich hierbij laat adviseren door het managementteam, waar hij zelf voorzitter van is.

Managementteam

Bestuur

Bij de vergaderingen van het Bestuur zijn de wetenschappelijk directeur (prof.dr.ir. Fred Janssen) en de directeur bedrijfsvoering (mr. Jossi Gijzen) van het ICLON als adviseurs aanwezig. De directeur bedrijfsvoering is tevens secretaris van het Bestuur.

Reglement

De organisatie van het ICLON is vastgelegd in het Reglement.
Alle bij de lerarenopleiding betrokken faculteiten van de Universiteit Leiden hebben hun bevoegdheden op dit gebied gedelegeerd aan het ICLON.

De taken en bevoegdheden van het ICLON, inclusief de gedelegeerde bevoegdheden op het gebied van de lerarenopleiding, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Bovendien is een mandaatregeling van kracht waarin is beschreven voor welke zaken het ICLON het mandaat heeft gekregen van het Bestuur.

Strategisch Plan

Het ICLON heeft een Strategisch Plan voor de periode 2023-2028. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.