Universiteit Leiden

nl en

Esther de Vrind

Vakdidacticus Frans/Teamleider Lerarenopleidingen

Naam
Drs. E. de Vrind
Telefoon
+31 71 527 6537
E-mail
devrind@iclon.leidenuniv.nl

Esther de Vrind is vakdidacticus Frans en lerarenopleider.

Meer informatie over Esther de Vrind

Esther de Vrind studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden, behaalde haar eerstegraadsbevoegdheid aan het ICLON, volgde modules onderwijskunde en didactiek aan Universit├ę Charles-de-Gaulle, Lille III, en modules psychologie aan de Open Universiteit.

Na haar studie Franse Taal- en letterkunde is Esther de Vrind gaan werken als docente Frans in het voortgezet onderwijs, aan verschillende niveaus (ivbo, vbo, mavo, havo, vwo en gymnasium). Daarnaast was zij auteur van Parcours, leergang Frans voor leerjaar 2, bij uitgeverij EPN, en van Franconville 3e editie, leergang Frans voor leerjaar 1, bij educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

Sinds 1999 werkt zij als vakdidacticus Frans en sinds 2001 ook als lerarenopleider aan het ICLON.

Sinds september 2014 doet Esther promotieonderzoek naar adaptieve feedback en gedifferentieerde support om de gespreksvaardigheid in Moderne Vreemde Talen van leerlingen in het VO te verbeteren. Hiervoor heeft zij een beurs in het kader van DUDOC-ALFA.

  • ICLON
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.40

Contact

Vakdidacticus Frans/Teamleider Lerarenopleidingen

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.40

Contact

Publicaties

  • EdevrindLearning voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff Digitale tools implementeren in het v.o.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.