Universiteit Leiden

nl en

Esther de Vrind

Opleidingsdirecteur / hoofd afdeling Opleiden

Naam
Dr. E. de Vrind
Telefoon
+31 71 527 6537
E-mail
devrind@iclon.leidenuniv.nl

Esther de Vrind is teamleider lerarenopleidingen, vakdidacticus Frans en lerarenopleider

Meer informatie over Esther de Vrind

Esther de Vrind studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden, behaalde haar eerstegraadsbevoegdheid aan het ICLON, volgde modules onderwijskunde en didactiek aan Université Charles-de-Gaulle, Lille III, en modules psychologie aan de Open Universiteit.

Na haar studie Franse Taal- en letterkunde is Esther de Vrind gaan werken als docente Frans in het voortgezet onderwijs, aan verschillende niveaus (ivbo, vbo, mavo, havo, vwo en gymnasium). Daarnaast was zij auteur van Parcours, leergang Frans voor leerjaar 2, bij uitgeverij EPN, en van Franconville 3e editie, leergang Frans voor leerjaar 1, bij educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff.
Sinds 1999 werkt zij als vakdidacticus Frans en lerarenopleider aan het ICLON. Sinds 2019 is zij teamleider van de lerarenopleiding van het ICLON.

In november 2020 is Esther gepromoveerd. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar adaptieve feedback en gedifferentieerde support om de gespreksvaardigheid in Moderne Vreemde Talen van leerlingen in het VO te verbeteren. Hiervoor had zij een beurs in het kader van DUDOC-ALFA.

Opleidingsdirecteur / hoofd afdeling Opleiden

  • ICLON
  • Opleiden

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.15

Contact

Publicaties

  • EdevrindLearning voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff Digitale tools implementeren in het v.o.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.