Universiteit Leiden

nl en

Kristiaan van der Heijden

Vice decaan/ Universitair hoofddocent

Naam
Dr. K.B. van der Heijden
Telefoon
+31 71 527 4003
E-mail
kbheijden@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3389-2549

Kristiaan van der Heijden is te bereiken via 071-527 6628 en 071-527 4003.

Kristiaan van der Heijden is lid van het Faculteitsbestuur FSW en als universitair hoofddocent verbonden aan de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van het Leidse Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Hij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, met twee afstudeerrichtingen: Klinische Psychobiologie & Neuropsychologie en Psychonomie. Zijn afstudeeronderzoek deed hij in de Verenigde Staten aan de University of California in Berkeley. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en het Brain & Behaviour Institute van de Universiteit van Maastricht (2001-2006). 

In 2007 werd hij universitair docent aan de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sinds 2008 is hij universitair docent en vanaf 2014 universitair hoofddocent bij de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Leiden. Van 2013 tot 2017 was hij onderwijsdirecteur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 februari 2018 is hij lid van het Faculteitsbestuur FSW als de portefeuillehouder Onderwijs. 

Zie Engelstalig profiel Kristiaan van der Heijden

Onderzoek

Kristiaan doet onderzoek naar oorzaken, cognitieve gevolgen en behandelmogelijkheden van stoornissen in slaap, circadiane ritmes en arousal bij zowel typisch ontwikkelende kinderen als kinderen met psychiatrische stoornissen (ADHD in het bijzonder). Tevens doet hij onderzoek naar risico- en protectieve factoren (o.a slaap- en circadiane stoornissen) van psychopathologie in de vroege ontwikkeling van kinderen, alsmede effectiviteitsonderzoek van een ouderschaps-coachingsprogramma.

Professionele activiteiten

 • Portefeuillehouder Onderwijs Faculteitsbestuur FSW
 • Onderwijsdirecteur, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Voorzitter PR-commissie, Nederlandse Vereniging voor Slaap en Waak Onderzoek
 • Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Slaap en Waak Onderzoek
 • Lid Werkgroep Slaapstoornissen bij Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Lid JGZ-richtlijn Slaap en Slaapgedrag (TNO)
 • Lid Vereniging Kind & Slaap
 • Lid Werkgroep Slaap, onderwijs en jeugd (Hersenstichting
 • Lid Leiden Institute for Brain and Cognition
 • Lid Institute for the Study of Education and Human Development
 • Reviewer voor internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • Reviewer voor nationale en internationale subsidieverstrekkers

Registraties

 • Leergang Onderwijskundig Leiderschap (Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft) (2014-2015)
 • Basis Kwalificatie Onderwijs, Universiteit Leiden
 • Trainingsprogramma voor begeleiding van promovendi ( Promovendi op koers), Universiteit Leiden
 • Trainingsprogramma Onderzoeksschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam (ONWAR) (2001-2005)
 • Trainingsprogramma Experimenteel Psychologische Onderzoeksschool (EPOS) (2001-2005)
 • LOGO-verklaring voor toelating aan de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (met aanvullend curriculum)
 • Basis Aantekening Psychodiagnostiek van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge ESOL Examinations
 • Certificaat Advanced Bio-Statistics, AMC Science Education
 • Certificaat Clinical Data Management, AMC Science Education

Promovendi

 • Jill Suurland: Psychophysiological risk factors for early aggressive behavior (4-7-2017) (copromotor)
 • Hanneke Smaling: Maternal reflective functioning and the development of aggressive behavior in children (14 maart 2017) (copromotor)
 • Marije Vermeulen: The role of sleep in learning; opportunities to improve child performance (2013-current) (copromotor)
 • Reino Stoffelsen: Sleep and child and adolescent psychiatry (2014-current) (copromotor)
 • Malou Noten: The relationship between the development of empathy and aggressive behavior in young children (2015-currrent) (copromotor)

Vice decaan/ Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4C.07

Contact

Vice decaan

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.