Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Examencommissie

De hoofdtaak van de examencommissie is om vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die het Onderwijsreglement stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen. De examencommissie heeft als opdracht dit op objectieve wijze vast te stellen. 

Onderwijsreglement

In het Onderwijsreglement van de Honours Academy staat beschreven welke regelingen van toepassing zijn op studenten die honoursonderwijs volgen (Pre-University College, Pre-University Classes, Honours College, Bachelor Honours Classes, Master Honours Classes en (International) Leiden Leadership Programme).

De examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van het Onderwijsreglement. Zo kunnen studenten in geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden zich tot de examencommissie wenden. De Examencommissie volgt daarbij haar eigen Regels & Richtlijnen.

De examencommissie

De Honours Academy heeft een examencommissie die bestaat uit drie kamers:​​​​​​

De kamer van het PRE bestaat uit:

De kamer van het Honours College en de Honours Classes bestaat uit: 

De kamer van het Leiden Leadership Programme bestaat uit:

Verzoeken en Contact

Verzoeken aan de examencommissie kunnen per mail worden ingediend bij de secretaris van de examencommissie van de Honours Academy, drs. Mathijs Krijgsman.

Meer informatie over de soorten verzoeken die je kunt indienen is te vinden op de studentenwebsite

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.