Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Examencommissie

De hoofdtaak van de examencommissie is om vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die het Onderwijsreglement van de Honours Academy stelt ten aanzien van de kennis, inzicht en vaardigheden van het desbetreffende honoursprogramma. De examencommissie heeft als opdracht dit op objectieve wijze vast te stellen. 

Onderwijsreglement

In het Onderwijsreglement van de Honours Academy staat beschreven welke regelingen van toepassing zijn op studenten die honoursonderwijs volgen (Pre-University College, Pre-University Classes, Honours College, Bachelor Honours Classes, LDE Bachelor Honours Programme Sustainability, Impact Challenges, Master Honours Classes en Leiden Leadership Programme).

De examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van het Onderwijsreglement. Zo kunnen studenten in geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden zich tot de examencommissie wenden. De Examencommissie volgt daarbij haar eigen Regels & Richtlijnen.

De examencommissie

De Honours Academy heeft een examencommissie die bestaat uit drie kamers:​​​​​​

Deze kamer behandelt verzoeken met betrekking tot de Pre-University Classes en het Pre-University College. De leden van deze kamer zijn:

Verzoeken aan de kamer kunnen gestuurd worden naar de secretaris van de examencommissie: examencommissie@ha.leidenuniv.nl. Informatie over de eisen waaraan je verzoek moet voldoen is te vinden op de studentenwebsite

Deze kamer behandelt verzoeken met betrekking tot het Honours College, de Bachelor Honours Classes en het LDE Bachelor Honours Programme Sustainability. De leden van deze kamer zijn:

Verzoeken aan de kamer kunnen gestuurd worden naar de secretaris van de examencommissie: examencommissie@ha.leidenuniv.nl. Meer informatie over dergelijke verzoeken is te vinden op de studentenwebsite

Deze kamer behandelt verzoeken met betrekking tot de Impact Challenges, de Master Honours Classes en het Leiden Leadership Programme. De leden van deze kamer zijn:

Verzoeken aan de kamer kunnen gestuurd worden naar de secretaris van de examencommissie: examencommissie@ha.leidenuniv.nl. Meer informatie over dergelijke verzoeken is te vinden op de studentenwebsite

Verzoeken en contact

Verzoeken aan de examencommissie kunnen per mail worden ingediend bij de secretaris van de examencommissie van de Honours Academy: examencommissie@ha.leidenuniv.nl.

Meer informatie over dergelijke verzoeken is te vinden op de studentenwebsite

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.