Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Examencommissie

De hoofdtaak van de examencommissie is om vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het met goed gevolg afleggen van het desbetreffende examen. De examencommissie heeft als opdracht dit op objectieve wijze vast te stellen. 

Onderwijs- en examenreglementen (OER)

In het Onderwijs- en examenreglementen (OER) staat beschreven welke regelingen van toepassing zijn op studenten die Honoursonderwijs volgen (Pre-University College, Pre-University Classes, Honours College, Honours Classes en (International) Leiden Leadership Programme). Het huidige examenreglement is geldig voor studenten die na 1 februari 2015 aan hun huidige traject begonnen zijn.

De examencommissie behandelt individuele verzoeken om uitzonderingen te maken op de regels van de OER. Zo kunnen studenten in geval van studievertraging door persoonlijke, medische of familieomstandigheden zich tot de examencommissie wenden.

Voor studenten die voor 1 februari 2015 begonnen zijn aan hun Honoursprogramma geldt het onderwijsreglement van 2013.

De examencommissie

De examencommissie van de Honours Academy bestaat uit:
Prof.dr. Anton RaapVoorzitter (Geneeskunde/LUMC) 
J.E. Bakker MASecretaris 
Mr.dr. Armin Cuyvers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 
Dr. Alicia Schrikker (Faculteit Geesteswetenschappen) 
Dr. Ludo Juurlink (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) 
Dr. Dimiter Toshkov (Faculty of Governance and Global Affairs)

Verzoeken kunnen per mail ingediend worden bij de secretaris van de examencommissie van de Honours Academy, Mw. J.E. Bakker MA via examencommissie@ha.leidenuniv.nl.