Universiteit Leiden

nl en

Experimentele taalkunde

Hoe verwerken we taal en spraak? Hoe voegen we de informatie op verschillende niveaus – intonatie, zinsstructuur, betekenis, toon, woorden, klanken - samen? Hoe staat de informatie op het ene niveau in verband met informatie op een ander niveau?

Aan het LUCL onderzoeken wetenschappers deze vragen met behulp van experimentele methodes zoals EEG, fMRI en eye-tracking. In het fonetisch laboratorium worden de akoestische aspecten van spraak tot in de kleinste details bestudeerd.  

Daarnaast wordt er onderzocht hoe baby’s en jonge kinderen hun taal- en spraakvermogen verwerven en welke leertechnieken ze hiervoor inschakelen. In het Babylab gebruiken wetenschapper de Head-Turn paradigm, de Preferential Looking procedure en fNIRS om te achterhalen wat baby’s weten. Daarnaast worden methodes om taal uit te lokken gebruikt om spraakproductie-onderzoek te doen. Eveneens onderzoeken de wetenschappers aan het LUCL hoe deep learning-systemen ons begrip van taal en communicatie kunnen vergroten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.