Universiteit Leiden

nl en

Studenten Bestuurskunde schrijven adviesrapport voor gemeente Den Haag

Hoe ga je van onderzoek naar advies voor een organisatie? Een nieuwe draai aan het eerstejaars bestuurskundevak ‘Integratief project: de responsieve overheid’ geeft studenten de mogelijkheid om hun kennis van het afgelopen jaar in de praktijk te brengen. Voor de gemeente Den Haag schreven ze een adviesrapport over maatwerk.

Bernard Bernards, universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde, en Marit Schubad, promovendus bij de gemeente Den Haag, hebben dit jaar het vak ‘Integratief project: de responsieve overheid’ nieuw ontworpen. Beiden zijn betrokken bij het onderzoeksproject ‘Maatwerk & de Menselijke Maat’, waar ze onderzoek doen naar maatwerk bij publieke organisaties. Ze gaven studenten de mogelijkheid om met de data van dit onderzoek aan de slag te gaan. Studenten worden uitgedaagd om hun eigen onderzoek naar maatwerk te doen binnen de gemeente Den Haag. Zo krijgen ze de kans om wat ze hebben geleerd, toe te passen op een actuele casus. Door studenten actief te betrekken bij de praktijk, krijgen ze een voorproefje van een mogelijke carrière na hun studie Bestuurskunde.

‘Onderzoek is niet meteen waardeloos als je niks vindt’

Op papier lijkt vaak alles duidelijk, maar hoe ziet maatwerk en advies eruit in de praktijk? Tijdens het vak gaven organisatieadviseurs van de gemeente Den Haag een gastcollege over hoe het begrip maatwerk vorm krijgt. Eerstejaars bestuurskunde studenten Leann Paauwe en Jeroen Minnes delen hun ervaringen over het vak.

Met enthousiasme vertelt Jeroen over de vrijheid die ze hadden: ‘we mochten op basis van de data zelf invulling geven aan het onderzoek. We wilden weten in hoeverre regels en procedures invloed hebben op maatwerk uitgevoerd door professionals binnen de gemeente Den Haag. Tijdens het onderzoek kwamen we erachter dat maatwerk begint bij efficiënte regels en procedures. Die blijken veel belangrijker en vormen de basis. Als de gemeente hier de focus op legt, is maatwerk uiteindelijk niet meer nodig.’

Bij Leann leverden de data minder op dan ze had gehoopt. ‘We deden onderzoek naar de invloed van opleidingsniveau en bevlogenheid van medewerkers op maatwerk. Ik dacht dat een meer bevlogen medewerker, beter en meer maatwerk zou leveren. Dit bleek echter niet zo te zijn. Het is jammer dat je niks vindt, maar dat betekent niet dat je onderzoek waardeloos is. We werden nu uitgedaagd om outside the box te denken. Waarom heeft bevlogenheid en opleidingsniveau geen invloed? We hebben in ons adviesrapport aanbevolen om verder te kijken dan deze twee factoren, en bijvoorbeeld ruimte voor innovatie mee te wegen.’

‘Alle vakken van het afgelopen jaar kwamen samen’

Voor Jeroen kwam het vak ‘Integratief Project’ voor het eerst echt in de buurt van het werk waarvoor hij is gaan studeren. ‘Waarschijnlijk wil ik in de consultancy terecht komen, dus het was interessant om met de gemeente Den Haag samen te werken. Je krijgt een voorproefje van de vraagstukken die een gemeente heeft. Alles wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, kon ik nu inzetten om een professioneel adviesrapport te schrijven.'

Extra motivatie was voor Leann dat ze bezig was met een praktijkvoorbeeld. ‘Dit had ik continu in mijn achterhoofd. Het helpt dat je weet dat je advies daadwerkelijk door de gemeente gelezen wordt. Het is leuk om iets bij te kunnen dragen en te ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat.’

Tekst: Julia van der Elsen 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.