Universiteit Leiden

nl en

Data Science Onderzoeksprogramma

Archeologie

De Faculteit Archeologie

De Faculteit Archeologie staat in de ranking van continentaal Europa bovenaan, en behoort tot de top tien van de wereld. Onze voornaamste onderzoeksterreinen zijn: de oorsprong van de mens, de archeologie en de deep history van migratie, kolonisatie, koloniale confrontaties, globalisering, en culturele identiteit, evenals management van cultureel erfgoed.

Digital Archaeology houdt zich bezig met digitale data voor archeologisch onderzoek, en met de computationele methoden en instrumenten die nodig zijn om deze te verzamelen, te analyseren en te beheren. Het gebruik van computers in de archeologie gaat terug tot in de jaren 60; tegenwoordig is de archeologie een van de meest gedigitaliseerde disciplines onder de historische en sociale wetenschappen. Computergebaseerde instrumenten zoals ruimtelijke analyse, 3D-modelling, beeldanalyse e.d. hebben nieuwe denkrichtingen geopend voor archeologische vraagstellingen, die ons inzicht in de geschiedenis van de mensheid enorm kunnen verrijken. Onze expertise in survey, remote sensing, ruimtelijke analyse en datamanagement bestrijkt het totale werkterrein van het archeologisch onderzoek.

Samen met het Data Science Research Programme ontwikkelen we momenteel computationele methoden en instrumenten op maat, evenals instrumenten die ons helpen om relevante archeologische informatie af te leiden uit grote digitale-data-bestanden, zoals LIDAR-puntenwolken en opgravingsrapporten, en dat allemaal op een goeddeels geautomatiseerde manier. Deze interdisciplinaire onderzoekslijn is een antwoord op wat wel genoemd wordt de data-explosie, of data-overvloed, waardoor de hedendaagse archeologie gekenmerkt wordt; de oorzaak ervan ligt in de toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden van open archeologische, omgevings-, tekstuele en andere digitale data die relevant zijn voor archeologisch onderzoek. 

Data Science Research Projects

Big data in de archeologie: gebruik van de verborgen kennis opgeslagen in het “kerkhof” van de Malta-rapporten

Alex Brandsen

Dit project onderzoekt de analyse en indexering van het complete corpus aan archeologische rapporten dat gedurende de afgelopen 20 jaar van archeologisch onderzoek geproduceerd is. Het betreft over de 60.000 rapporten, en dit aantal groeit snel.

Het gebruik van Deep learning in de geautomatiseerde detectie van archeologische objecten in remotely sensed data

Wouter Verschoof-van der Vaart

Dit onderzoeksproject richt zich op recente verbeteringen in de computerwetenschappen, zoals Deep learning en Convolutional Neural Networks (CNNs), om daarmee een generieke, flexibele en robuuste automatische detectiemethode voor archeologische objecten in remotely sensed data te ontwikkelen. Het doel van het project is om deze methoden te implementeren in een gebruiksvriendelijk werkinstrument.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.