Universiteit Leiden

nl en

Data Science Onderzoeksprogramma

Geesteswetenschappen

De Faculteit Geesteswetenschappen

Bij de Faculteit Geesteswetenschappen bestuderen we talen, culturen en samenlevingen van over de hele wereld. 

Leiden is een uniek internationaal centrum voor de studie van talen, culturen, kunsten en samenlevingen van over de hele wereld, in hun historische context, en vanaf de prehistorie tot nu. We willen bijdragen aan kennis, het duurzame welzijn van samenlevingen, en het begrip van de cognitieve, historische, culturele, artistieke en sociale aspecten van het menselijk leven. In onderzoek en onderwijs richten we ons op de mobiliteit van mensen, talen, cultuur, ideeën, kunst en instituties in een globaliserende wereld, en op hun interconnectiviteit door de eeuwen heen.

Data Science Research Projects

Onderzoeken van nieuwe methoden door corpora van gebarentalen te vergelijken 

Project Manolis Fragkiadakis

Het doel van dit project is de vernieuwing van een van de meest gebruikte instrumenten bij de analyse van gebarentalen. De uitbreiding van functionaliteiten van SignBank, een lexicale database voor gebarentaalcorpora, maakt daar deel van uit, om daarmee cross-corpus-compatibiliteit mogelijk te maken. Ook voorziet het project in onderzoek naar de manieren waarop geautomatiseerde beeldanalyse gebruikt kan worden voor semi-geautomatiseerde lemmageneratie. De functionaliteiten zullen ontwikkeld worden op basis van de collectie van corpora van vier Afrikaanse gebarentalen, die verzameld zijn bij de Universiteit Leiden.

Het automatisch detecteren van cross-linguïstische syntactische verschillen

Martin Kroon

Het hoofddoel van comparatistisch syntactisch onderzoek is de syntactische principes te ontdekken die alle natuurlijke talen gemeenschappelijk hebben.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.