Universiteit Leiden

nl en

Data Science Onderzoeksprogramma

Geneeskunde

De Faculteit Geneeskunde

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg, met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Haar unieke onderzoekspraktijk, variërend van puur fundamenteel medisch onderzoek tot toegepast klinisch onderzoek, maakt dat het LUMC tot de wereldtop behoort. Dit stelt het LUMC in staat om patiëntenzorg en onderwijs aan te bieden volgens de meest recente internationale inzichten en standaarden – en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van geneeskunde en gezondheidszorg, zowel in- als extern.

Data Science Research Projects

Mortality and Hyper-Image: Visual analytics-technieken voor het ontdekken van biomarkers in massieve 3D-omics datasets

Antonios Somarakis

In het afgelopen decennium zijn verschillende nieuwe typen van ruimtelijk opgeloste (spatially resolved) “omics imaging” data beschikbaar gekomen.

Onderzoek naar het gebruik van gecombineerde hormonale anticonceptie in Europa

Deeksha Khialani

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de publicatie van de beoordeling door het EMA (European Medicines Agency) en het wettelijk bindende besluit om de productinformatie in januari 2014 te actualiseren, heeft geleid tot een verandering van CHC (Community Health Choices)-voorschrijfpatronen in Europa, en, als dat zo is, of dat een verandering in het VTE (Veneuze Trombo-Embolische aandoeningen)-incidentiecijfer tot gevolg heeft gehad.

Meta‐modelling: ontwikkeling van methoden en instrumenten voor de uitwisseling, analyse en communicatie van geanonimiseerde patiëntendata

Shannon Kroes

Dit PhD-project wordt gefinancierd door Sanquin, een non-profit-organisatie die bij het brede publiek bekend is vanwege het inzamelen van bloedproducten van donoren om deze te verstrekken aan patiënten in Nederland.

De interpretatie van draagbare data met betrekking tot fysieke activiteit en de relatie daarvan met metabolische en hersengezondheid bij ouderen 

Stylianos Paraschiakos

Hoewel de gemiddelde levensverwachting van de mens in de meeste ontwikkelde landen de laatste 200 jaar bijna verdubbeld is, wordt 16-20% van het leven gekenmerkt door ouderdomshandicaps en ziekte. Met name zittend doorgebrachte tijd heeft een opvallend sterk effect op het sterfterisico later in het leven. Ouderen brengen, als ze niet slapen, gemiddeld bijna 10 uur door in een niet-mobiele houding. We zijn van plan de effecten van de zittende levensstijl in kaart te brengen.

Data Science ten behoeve van State-of-the-Art Blood Banking (BloodStart)

Marieke Vinkenoog

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie