Universiteit Leiden

nl en

Data Science Onderzoeksprogramma

Rechten

De Faculteit Rechtsgeleerdheid

Innovatieve data science-methodologieën bieden nieuwe en spannende mogelijkheden om de werking van het rechtssysteem te bestuderen, ze creëren nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het nemen van juridische beslissingen te verbeteren en ze genereren nieuwe inzichten in de complexe interactie tussen juridische actoren.

Het juridisch systeem kan onder andere worden opgevat als een enorm informatieverwerkingssysteem. Het vormgeven van wet- en regelgeving, van gerechtelijke procedures en handhavingsactiviteiten van de overheid is gebaseerd op, en genereert data en dataproducten. Dataverwerkings- en analysetechnieken lagen lange tijd aan de basis van de rechtspraktijk en de toepassing van wet- en regelgeving door overheidsinstanties.

Dankzij de huidige ICT-innovatie zijn data science-technieken en -experts in hoog tempo bezig de essentie te vormen van juridische waarde en processen van juridische kennisvorming.  Intelligente verwerking van grote hoeveelheden juridische documenten verbetert de kwaliteit van juridisch advies en juridische oordelen. Applicaties gebaseerd op automatisch leren bijvoorbeeld worden nu al gebruikt om gerechtelijke beslissingen te voorspellen, en overheidsorganisaties zoals belastingdiensten huren data science-afdelingen in om betere resultaten te halen bij hun inspectie-activiteiten.

Het bouwen van computationele modellen van (delen en aspecten van) het juridisch systeem draagt ook bij aan nieuwe benaderingen van juridisch wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe vragen kunnen worden geformuleerd en er kunnen nieuwe en verrassende inzichten worden opgedaan. Deze wetenschappelijke benadering richt zich meer op het niveau van het systeem dan op dat van de casus. Voorbeelden van het perspectief van dit systeem zijn het meten en beoordelen van de impact van wettelijke beslissingen en wetenschappelijke commentaren, de interactie tussen wetssystemen op langere termijn, of het ontwerp en de analyse van de gedragingen van (actoren binnen) wettelijke systemen vanuit een netwerkperspectief.  

We staan nog maar aan het begin van het ontdekken van de grote mogelijkheden voor de innovatie van juridisch onderzoek, die door dit data science-perspectief binnen bereik komen.

Data Science Research Projects

Het meten van de relevantie van en de verbanden tussen Nederlandse juridische publicaties

Gineke Wiggers

Praktijkjuristen en juridische wetenschappers hebben te maken met een snel toenemend aantal juridische publicaties.

Het internationaal belastingsysteem als complex systeem 

Manon Wintgens

Het internationale belastingsysteem bestaat uit meerdere lagen: wet- en regelgeving, rechtsstelsels, en bedrijven. Voorheen werden deze inherent verschillende lagen vaak geanalyseerd vanuit een fiscaal perspectief. Dít data-gestuurde onderzoeksproject daarentegen richt zich op de bestudering van het internationale belastingsysteem in zijn totaliteit vanuit een complex-systeemperspectief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.