Universiteit Leiden

nl en

Informatica & AI

Media & interactie

Media & interactie is waar kunstmatige intelligentie en machine learning samenkomen met filosofie, cognitieve wetenschap en de creatieve kunsten. Voorbeelden van onderzoeksvragen in dit domein zijn: ‘Kan een algoritme naar menselijke maatstaven creatief zijn?', 'Kunnen creatieve processen, zoals het componeren van muziek of het schrijven van poëzie, gemodelleerd worden?', en 'Hoe kunnen algoritmen de menselijke creativiteit optimaal ondersteunen?’

[a]social creatures lab

Het [a]social creatures lab richt zich op het begrijpen van de sociale interactie met en tussen kunstmatige wezens. Onderzoek naar sociale interactie met kunstmatige wezens wordt meestal uitgevoerd met antropomorfe robots die menselijke kenmerken hebben, zoals spraak, emoties, gebaren en ander non-verbaal gedrag. De groep bestudeert de grenzen van wat sociale interactie met kunstmatige wezens betekent door te variëren in vorm, complexiteit en functie, waaronder humanoïden, abstract gevormde robots, intelligente virtuele agenten, avatars, niet-spelende personages, conversatiemiddelen en zwermrobots. Om de rol van robots in de samenleving te begrijpen, onderzoeken ze ook de minder gunstige invloed van menselijke robotrelaties op mensen en de samenleving van de toekomst.

Creative Intelligence Lab (CIL)

Het creative intelligence lab is een interdisciplinaire plek die onderzoekers met verschillende achtergronden in de cognitieve en computerwetenschappen met elkaar verbindt. De belangrijkste gedeelde interesse ligt in de fundamenten van intelligentie, zowel 'in carbo' als 'in silico', en wordt onderzocht met behulp van methoden uit verschillende gebieden, waaronder kunstmatige intelligentie, taalkunde, de kunsten en psychologie. De groep richt zich op precies die aspecten van menselijke intelligentie die we in kunstmatige intelligentie nog steeds moeilijk te vatten vinden, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, emotie, cultuur, taal, kunst en intentioneel redeneren (ook wel mindreading of Theory of Mind genoemd). Ze erkennen speelsheid en creativiteit als sleutelfactoren in wetenschappelijke innovatie en stimuleren alternatieve onderzoeksoutput naast academische papers, zoals fysieke installaties, tentoonstellingen en publieke evenementen.
Meer informatie over het creative intelligence lab

Game Research Lab (GRL)

Het Game Research Lab (GRL) gebruikt digitale games als medium voor academisch onderzoek, en beschouwt zowel 'serious' games en entertainment games als waardevolle studieobjecten. Het GRL ontwikkelt nieuwe computationele benaderingen voor het ontwerpen, maken, spelen en analyseren van games. Het streeft zowel naar de toepassing van state-of-the-art AI-onderzoek op games, als naar het ontdekken van nieuwe inzichten voor AI uit games. Het GRL is fundamenteel interdisciplinair en streeft actief naar samenwerkingsverbanden die het huidige inzicht in games uitdagen. Ons onderzoek heeft sterke banden met HCI, cognitieve wetenschap, sociale wetenschappen en digital humanities.
Meer informatie over het Game Research Lab

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.